Karlovy Vary
Pamětní deska Jindřichu Konečnému

Pamětní deska disidentu Jindřichu Konečnému byla odhalena na pěší zóně v Karlových Varech u příležitosti 20. výročí pádu komunistického režimu v Československu 17. listopadu 2009 za přítomnosti přátel a primátora města. Bronzová pamětní deska se nachází v místech, kde Jindřich Konečný v období října a listopadu 1989 inicioval protirežimní shromáždění.

Básník a prozaik Jindřich Konečný (1940–2009) patřil mezi známé disidenty na Karlovarsku. Podílel se na samizdatovém časopisu Stres vydávaném Nezávislou skupinou občanů západočeského kraje, spolupracoval i s exilovými časopisy – Listy Jiřího Pelikána a Tigridovým Svědectvím. Za pašování zakázané literatury byl na počátku 80. let odsouzen ke dvěma letům vězení. Jako člen nezávislých občanských iniciativ býval pravidelně zadržován před očekávanými protirežimními vystoupeními (výročí okupace, 28. října apod.). V říjnu a listopadu 1989 organizoval v Karlových Varech opoziční demonstrace a stal se jedním z prvních členů místního Občanského fóra. V roce 1990 byl kooptován do parlamentu.

Nápis:

PHDR. JINDŘICH KONEČNÝ / BÁSNÍK, DISIDENT / A SLUŠNÝ ČLOVĚK / 1940–2009 / KARLOVY VARY 17. 11. 2009 //

Fotografie

Adresa

Tomáše Garrigue Masaryka 541/3, 360 01 Karlovy Vary

GPS

50°13'44.700"N, 12°52'23.960"E

Místo

vpravo od vchodu do budovy Vysoké školy Karlovy Vary o.p.s.

Okres

Karlovy Vary

Rok odhalení

2009

Literatura

WÖGERBAUER, Michael a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 2 (1938–2014). Praha 2015.

Změnit způsob procházení
pamětních míst