Kladno
Pamětní deska Jaroslavu Selnerovi

Pod záštitou Armády České republiky za přítomnosti plukovníka Eduarda Stehlíka, primátora Kladna Milana Volfa, generálova syna Jaroslava Selnera ml. a dalších hostů byla 10. května 2016 odhalena na budově gymnázia měděná pamětní deska brigádnímu generálu Jaroslavu Selnerovi, místnímu rodáku.

Jaroslav Selner (1906–1973) absolvoval po maturitě vojenské učiliště v Hranicích a na sklonku první republiky též Vysokou válečnou školu v Praze. Jako kapitán hlavního štábu se po vzniku protektorátu zapojil do odbojové organizace Obrana národa, záhy však, protože mu hrozilo zatčení, ilegálně odešel do exilu. Bojoval u Tobruku, působil v londýnském zpravodajském oddělení a od roku 1944 na východní frontě, kde se zúčastnil bojů o Duklu a velel operaci u Liptovského Mikuláše. Za své hrdinské činy obdržel řadu vysokých vyznamenání. Po válce pokračoval ve vojenské kariéře jako velitel armádní divize v Kroměříži, po studiích na Vyšší vojenské akademii v Moskvě začal vyučovat na Vysoké válečné škole v Praze. V lednu 1949 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. K 1. říjnu 1951 byl z armády propuštěn, musel se vystěhovat z bytu, nebyl mu přiznán důchod ani nemocenská péče pro vojenské osoby a za civilní zaměstnání mu byla určena práce kopáče. Pracoval v ostravských dolech, v kladenských ocelárnách jako posunovač, později učil v učňovských školách a před odchodem do penze v roce 1966 několik let působil jako hospodářský správce pražské filozofické fakulty. O rehabilitaci a reaktivaci usiloval od roku 1956. V roce 1991 jej prezident republiky Václav Havel povýšil do hodnosti generálporučíka in memoriam.

Nápis:

V TÉTO BUDOVĚ STUDOVAL / DŮSTOJNÍK, PŘÍSLUŠNÍK NAŠICH JEDNOTEK NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ, / VELITEL 3. ČESKOSLOVENSKÉ SAMOSTATNÉ BRIGÁDY V SOVĚTSKÉM SVAZU / DRŽITEL ŘÁDU BRITSKÉHO IMPÉRIA, ŘÁDU BÍLÉHO LVA A ŘADY DALŠÍCH / VYSOKÝCH NAŠICH A SPOJENECKÝCH ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ. / ČESTNÝ OBČAN KLADNA IN MEMORIAM Z ROKU 2009 / GENERÁLPORUČÍK / JAROSLAV SELNER / NARODIL SE 5. 5. 1906 V KROČEHLAVECH, / V ROCE 1939 SE ZAPOJIL DO PROTINACISTICKÉHO ODBOJE VE VOJENSKÉ / ORGANIZACI OBRANA NÁRODA, PO OPUŠTĚNÍ VLASTI SE STAL PŘISLUŠNÍKEM / ČESKOSLOVENSKÉHO PRAPORU POD VEDENÍM PLUKOVNÍKA KARLA KLAPÁLKA, / BOJOVAL V TOBRUKU, JAKO ZPRAVODAJEC SPOLUPRACOVAL V ANGLII / S PLUKOVNÍKEM FRANTIŠKEM MORAVCEM, POTÉ BYL PŘEVELEN NA VÝCHODNÍ / FRONTU, V BOJÍCH O OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI VELEL 3. ČS. BRIGÁDĚ, / PO ÚNORU 1948 PERZEKVOVÁN KOMUNISTICKÝM REŽIMEM, ZEMŘEL 11. 1. 1973 / ČEST JEHO PAMÁTCE / VÝZNAMNÁ OSOBNOST / MĚSTA //

Fotografie

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 1573, 272 01 Kladno

GPS

50°8'34.072"N, 14°5'53.886"E

Místo

na fasádě u vchodu do budovy gymnázia

Okres

Kladno

Rok odhalení

2016

Literatura

CINGER, František: Jaroslav Selner: generál z rodu rebelů. Praha 2007.


Webové odkazy

www.valka.cz/13363-General-Jaroslav-Selner

Změnit způsob procházení
pamětních míst