Kladno
Pamětní deska Jaroslavu Selnerovi

Pod záštitou Armády České republiky za přítomnosti plukovníka Eduarda Stehlíka, primátora Kladna Milana Volfa, generálova syna Jaroslava Selnera ml. a dalších hostů byla 10. května 2016 odhalena na budově gymnázia měděná pamětní deska brigádnímu generálu Jaroslavu Selnerovi, místnímu rodáku.

Jaroslav Selner (1906–1973) absolvoval po maturitě vojenské učiliště v Hranicích a na sklonku první republiky též Vysokou válečnou školu. Jako kapitán hlavního štábu se po vzniku protektorátu zapojil do odbojové organizace Obrana národa, záhy však, protože mu hrozilo zatčení, ilegálně odešel do exilu. Bojoval u Tobruku, působil v londýnském zpravodajském oddělení a od roku 1944 na východní frontě, kde se zúčastnil bojů o Duklu a velel operaci u Liptovského Mikuláše. Za své hrdinské činy obdržel řadu vysokých vyznamenání. Po válce pokračoval ve vojenské kariéře jako velitel armádní divize v Kroměříži, po studiích na Vyšší vojenské akademii v Moskvě začal vyučovat na Vysoké válečné škole v Praze. V lednu 1949 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. K 1. říjnu 1951 byl z armády propuštěn, musel se vystěhovat z bytu, nebyl mu přiznán důchod ani nemocenská péče pro vojenské osoby a za civilní zaměstnání mu byla určena práce kopáče. Pracoval v ostravských dolech, v kladenských ocelárnách jako posunovač, později učil v učňovských školách a před odchodem do penze v roce 1966 několik let působil jako hospodářský správce pražské filozofické fakulty. O rehabilitaci a reaktivaci usiloval od roku 1956. V roce 1991 jej prezident republiky Václav Havel povýšil do hodnosti generálporučíka in memoriam.

Nápis:

V TÉTO BUDOVĚ STUDOVAL / DŮSTOJNÍK, PŘÍSLUŠNÍK NAŠICH JEDNOTEK NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ, / VELITEL 3. ČESKOSLOVENSKÉ SAMOSTATNÉ BRIGÁDY V SOVĚTSKÉM SVAZU / DRŽITEL ŘÁDU BRITSKÉHO IMPÉRIA, ŘÁDU BÍLÉHO LVA A ŘADY DALŠÍCH / VYSOKÝCH NAŠICH A SPOJENECKÝCH ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ. / ČESTNÝ OBČAN KLADNA IN MEMORIAM Z ROKU 2009 / GENERÁLPORUČÍK / JAROSLAV SELNER / NARODIL SE 5. 5. 1906 V KROČEHLAVECH, / V ROCE 1939 SE ZAPOJIL DO PROTINACISTICKÉHO ODBOJE VE VOJENSKÉ / ORGANIZACI OBRANA NÁRODA, PO OPUŠTĚNÍ VLASTI SE STAL PŘISLUŠNÍKEM / ČESKOSLOVENSKÉHO PRAPORU POD VEDENÍM PLUKOVNÍKA KARLA KLAPÁLKA, / BOJOVAL V TOBRUKU, JAKO ZPRAVODAJEC SPOLUPRACOVAL V ANGLII / S PLUKOVNÍKEM FRANTIŠKEM MORAVCEM, POTÉ BYL PŘEVELEN NA VÝCHODNÍ / FRONTU, V BOJÍCH O OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI VELEL 3. ČS. BRIGÁDĚ, / PO ÚNORU 1948 PERZEKVOVÁN KOMUNISTICKÝM REŽIMEM, ZEMŘEL 11. 1. 1973 / ČEST JEHO PAMÁTCE / VÝZNAMNÁ OSOBNOST / MĚSTA //

Fotografie

Adresa

náměstí Edvarda Beneše 1573, 272 01 Kladno

GPS

50°8'34.072"N, 14°5'53.886"E

Místo

na fasádě u vchodu do budovy gymnázia

Okres

Kladno

Rok odhalení

2016

Literatura

CINGER, František: Jaroslav Selner: generál z rodu rebelů. Praha 2007.


Webové odkazy

www.valka.cz/13363-General-Jaroslav-Selner

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru