Klatovy
Pamětní deska na vojenskou intervenci a odchod sovětské armády

Bronzová deska s českým lvem, nápisem a symbolickými tankovými pásy, jejímž autorem je sochař Václav Fiala, byla odhalena starostou města Karlem Mrázem na budově radnice 21. srpna 2006 z iniciativy města Klatovy, Konfederace politických vězňů a Svazu PTP. Konají se zde pietní ceremonie u příležitosti výročí událostí srpna 1968.

Nápis:

21. SRPNA / 1968 / BYLA VPÁDEM / VOJSK / SOVĚTSKÉHO / SVAZU A JEHO / SPOJENCŮ / NÁSILÍM / OBSAZENA / NAŠE ZEMĚ. / POSLEDNÍ / OKUPANTI / ODEŠLI K / 30. ČERVNU / 1991 / NA PAMĚŤ NÁM / I BUDOUCÍM GENERACÍM / VĚNUJÍ KONFEDERACE / POLITICKÝCH VĚZŇŮ / POMOCNÉ / TECHNICKÉ PRAPORY / A MĚSTO KLATOVY //

Fotografie

Adresa

náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

GPS

49°23'41.172"N, 13°17'34.814"E

Místo

vpravo u vchodu do budovy radnice

Okres

Klatovy

Rok odhalení

2006

Literatura

- PECKA, Jindřich: Sovětská armáda v Československu 1968–1991. Praha 1996.
- FELCMAN, Ondřej: Invaze a okupace. Praha 1995.
- PECKA, Jindřich: Kronika odsunu sovětských vojsk z Československa 1989–1991. Praha 1993.


Webové odkazy

www.68.usd.cas.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru