Klatovy
Pamětní deska odpůrcům totalitních režimů

Deska ze světlé žuly s černým písmem, městským znakem Klatov nahoře a lipovou ratolestí dole je umístěna na postranním traktu budovy Okresního soudu v Klatovech. Odhalena byla dne 20. března 2014 za účasti představitelů města, členů Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a politického vězně Františka Wiendla.

František Wiendl (*1923) byl jedním z odsouzených v místním monstrprocesu konaném 12.–14. prosince 1950 Státním soudem Praha v hlavní síni okresního soudu před tzv. organizovanou veřejností, jehož líčení bylo přenášeno místním rozhlasem. Do čela skupiny zapojené do převádění přes hranice a spolupracující s kurýry byl postaven klatovský lékař MUDr. Jiří Krbec (1914–2004). V procesu byli odsouzeni také Václav Touš (1898–1986) a jeho syn Josef (1929–2013) z Pocinovic, u nichž se uprchlíci skrývali před převedením a kde po prozrazení skupiny byl 9. dubna 1950 Státní bezpečností zatčen kurýr a převaděč Alois Suttý (1924–1951), který v přestřelce postřelil jednoho ze zasahujících příslušníků. Alois Suttý byl za velezradu a vyzvědačství odsouzen k trestu smrti (popraven 12. dubna 1951 v Praze na Pankráci), další k dlouholetým trestům. MUDr. Krbec byl vězněn v Leopoldově, kde pracoval jako lékař, zato po propuštění na amnestii 1960 dlouho praxi provozovat nemohl. V Leopoldově byl do roku 1960 vězněn také Václav Touš. Josef Touš prošel jáchymovskými tábory a byl podmíněně propuštěn v roce 1955. Vrátil se do Pocinovic a pracoval v lesnictví (rodinné hospodářství propadlo místnímu JZD). František Wiendl, zatčený stejně jako MUDr. Krbec již v listopadu 1949, byl do roku 1956 vězněn na Jáchymovsku, poté na Pankráci, odkud byl propuštěn v roce 1960. Po propuštění pracoval v projektovém oddělení okresního stavebního podniku, v roce 1968 se podílel na založení klatovské pobočky K 231.

Nápis:

V TÉTO BUDOVĚ / BYLI ŽALÁŘOVÁNI ODPŮRCI / DVOU TOTALITNÍCH REŽIMŮ. / NĚKTEŘÍ Z NICH ZAHYNULI. / AŤ TATO DESKA PŘIPOMÍNÁ / BUDOUCÍM GENERACÍM / HODNOTU JEJICH VLASTENECTVÍ. / VĚNUJE MĚSTO KLATOVY / ODHALENO V ROCE 2014 //

Fotografie

Adresa

Dukelská 138, 339 01 Klatovy

GPS

49°24'5.069"N, 13°17'13.287"E

Místo

na budově Okresního soudu v Klatovech, u zadního vchodu z Masarykovy ulice

Okres

Klatovy

Rok odhalení

2014

Literatura

- ŠTANCL, Jiří (ed.): Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Klatovy 2015.
- ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Praha 2013.


Webové odkazy

www.pametnaroda.cz/cs/wiendl-frantisek-1923

Změnit způsob procházení
pamětních míst