Knížecí Pláně
Dřevěný kříž a pamětní deska farního kostela

Dřevěný kříž s mramorovou deskou s nápisem připomíná zaniklou obec Knížecí Pláně. Pietně zrestaurovaný hřbitov byl odhalen 28. června 1992, pamětní deska osazena později. Okolo kříže se nacházejí zbytky kostelního kamenného zdiva, původní portály a schody. Místo bylo obnoveno péčí bývalých německých obyvatel obce a jejich potomků.

Hraniční obec Knížecí Pláně, sídlo inspektorátu Finanční stráže, byla v důsledku odsunu německých obyvatel po roce 1945 téměř opuštěná. Z bývalé místní hájovny byly po únoru 1948 organizovány přechody přes hranici do Bavorska. Po uzavření hranic železnou oponou se obec ocitla v nepřístupném hraničním pásmu a kostel, přilehlý hřbitov a usedlosti byly zdemolovány Pohraniční stráží [viz Prášily. Pomník zaniklým obcím].

Nápis:

ZDE STÁL KOSTEL / FARNÍ OBCE / KNÍŽECÍ PLÁNĚ / 1912 POSTAVEN / 1946 VYHNÁNÍ OBYVATEL / 1956 ZBOŘENÍ KOSTELA / A OKOLNÍCH OSAD /
HIER STAND DIE KIRCHE DER PFARRGEMEINDE FÜRSTENHUT / 1912 ERBAUT / 1946 VERTREIBUNG DER BEWOHNER / 1956 ZERSTÖRUNG DER KIRCHE UND DER ORTSCHAFTEN //

Fotografie

Adresa

Knížecí Pláně, 385 01 Borová Lada

GPS

48°57'07.210"N, 13°36'57.780"E

Místo

na rozcestí několika turistických cest přístupných z české i německé strany

Okres

Prachatice

Rok odhalení

1992

Změnit způsob procházení
pamětních míst