Kolín
Pamětní deska u sochy TGM

Kamenná pamětní deska připomínající pohnutou historii sochy T. G. Masaryka je umístěna u podstavce sochy a byla odhalena spolu s ní 26. října 1990. Pamětní místo bylo obnoveno podle architektonického návrhu Bohuslava Neumanna.

Bronzová socha TGM v nadživotní velikosti, jejímž autorem byl sochař Jaroslav Hruška, byla odhalena 28. října 1929. V červnu roku 1940 byla odstraněna a uschována v městském muzeu, v roce 1943 však došlo k jejímu roztavení pro vojenské účely. V roce 1946 vytvořil J. Hruška novou sochu, nepatrně odlišnou od původní, a ta byla odhalena v následujícím roce. V roce 1958 byla opět stržena, podařilo se ji však uchovat. Během pražského jara byl v rámci snahy o navrácení sochy instalován pouze pilíř, který byl v roce 1974 osazen sochou J. A. Komenského. Po roce 1989 se podařilo z iniciativy Zdeňka Mullera a Vladimíra Linharta, členů Československé strany socialistické, sochu objevit v depozitu nelahozeveského zámku. Podle sochy TGM byla v roce 1990 vytvořena forma pro odlití nové sochy v Plzni [viz Plzeň. Pamětní nápis na Památníku národního osvobození a TGM].

Nápis:

– AUTOR SOCHY AK. SOCHAŘ J. HRUŠKA Z PRAHY / – 28. X. 1929 – POMNÍK ODHALEN / – ZA VÁLKY NĚMCI ODSTRANĚN A SOCHA ROZTAVENA / – 28. X. 1947 POMNÍK ZNOVU ODHALEN / – 1958 – ZA TOTALITNÍHO REŽIMU SOCHA STRŽENA, KOLÍN- / SKÝMI OBČANY ZACHRÁNĚNA PŘED ZNIČENÍM / A USCHOVÁNA / – 1968 – POSTAVEN PILÍŘ, K OSAZENÍ SOCHY NEDOŠLO / 1971 VLÁDNOUCÍ STRANA ROZHODLA SOCHU ZNIČIT / TSMK VŠAK SOCHU ODVEZLY DO DEPOZITÁŘE / V NELAHOZEVSI, KDE JI SPRÁVCE UKRYL / 1989 – LISTOPAD – Z PODNĚTU ČSS V KOLÍNĚ ZAHÁJENO / PÁTRÁNÍ PO SOŠE TGM, SOCHA OBJEVENA P V LINHARTEM / – 12. I. 1990 – PŘEDÁNA MĚSTU KOLÍN P Z MULLEREM / – NA NÁKLAD MĚSTA POMNÍK OBNOVEN NA PŮVODNÍM / MÍSTĚ PODLE PROJEKTU P B NEUMANNA / – 26. X. 1990 – POMNÍK ODHALEN //

Fotografie

Adresa

Žižkova 162, 280 02 Kolín

GPS

50°1'16.8744"N, 15°11'52.9476"E

Místo

před budovou gymnázia

Okres

Kolín

Rok odhalení

1990

Literatura

PEJŠA, Jaroslav: Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína. Kolín 2014.


Webové odkazy

tg-masaryk.cz

Změnit způsob procházení
pamětních míst