Králíky
Pamětní deska internovaným řeholníkům a řeholnicím

Pamětní desku z nerezového plechu s křížem z ostnatého drátu připomínající období internace řeholníků v 50. letech a čtyřicetileté působení Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v klášteře v Králíkách odhalili 20. srpna 2017 kardinál Dominik Duka, P. Karel Moravec a iniciátor a donátor desky Juraj Lexmann, synovec P. Mikuláše Lexmanna, který zde v roce 1952 v internaci zemřel. Autorem návrhu desky je architekt Jan Mádlík, text vypálený laserem do desky sestavil P. Karel Moravec.

Klášter redemptoristů v Králíkách se stal v rámci tzv. akce K (kláštery) [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic] jedním z center tzv. centralizace. 17. července 1952 zde zemřel Mikuláš Jozef Lexmann (1899–1952), slovenský katolický kněz a významný představitel slovenských dominikánů, který na sklonku války ukrýval v košickém dominikánském kostele židovské uprchlíky. Do zdejšího kláštera byl převezen v listopadu 1950, po krátkých pobytech v internačních a „centralizačních“ klášterech na Slovensku v Pezinku a Podolínci (z obou míst museli být internovaní převezeni jinam kvůli protirežimním náladám místního obyvatelstva). Ačkoli internace byla v roce 1954 oficiálně zrušena a část řeholníků byla propuštěna, jejich izolace zde pokračovala až do roku 1960. Někteří řeholníci také klášter odmítali opustit, protože se neměli kam vrátit nebo žádali o povolení vycestovat, aby se mohli připojit ke komunitám svých řeholí v zahraničí, což jim nebylo dovoleno. V roce 1956 sem byli převezeni řeholníci z rušeného internačního kláštera v Želivě [viz Želiv. Památník internovaným kněžím a řeholníkům]. Řeholníci pracovali převážně v klášterním statku – pěstovali len, brambory, krmnou kapustu, chovali hospodářská zvířata – část pracovala mimo klášter, např. u státních statků, v lesním závodě či ve stavebnictví. Od 1. ledna 1961 byl klášter předán České katolické charitě a sloužil jako charitní domov řeholních sester.

Nápis:

KLÁŠTER NA HOŘE MATKY BOŽÍ / BYL V LETECH 1950–1960 / NÁSILNĚ ZRUŠEN. / VZNIKL ZDE INTERNAČNÍ TÁBOR, / VE KTERÉM ŽILO A TĚŽCE / PRACOVALO PŘES 530 KNĚŽÍ / A ŘEHOLNÍKŮ. / V LETECH 1960–2002 SLOUŽIL / JAKO CHARITNÍ DOMOV / ŘEHOLNÍM SESTRÁM NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ / PANNY MARIE. / SESTRY SE ZDE 42 LET MODLILY / A PEČOVALY O TOTO MÍSTO. / PRO 111 Z NICH SE ZDEJŠÍ HŘBITOV / STAL MÍSTEM POSLEDNÍHO / ODPOČINKU. / NA PAMÁTKU UTRPENÍ JEŽÍŠOVÝCH UČEDNÍKŮ / V DOBĚ KOMUNISMU / A KE CTI P. MIKULÁŠE LEXMANNA OP, / KTERÝ ZDE 17. 7. 1952 ZEMŘEL, / VĚNOVALA RODINA / LEXMANNOVA. //

Fotografie

Adresa

Kopeček 1, 561 69 Králíky

GPS

50°4'30.003"N, 16°46'53.669"E

Místo

v ambitu kláštera redemptoristů, vpravo od dveří na nádvoří poutníků

Okres

Ústí nad Orlicí

Rok odhalení

2017

Literatura

- KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. Praha-Brno 1993.
- LAGOVÁ, Veronika (ed.): Smrť za mrežami. Prešov 2008.
- VAŠKO, Václav: Dům na skále 2. Církev bojující 1950 – květen 1960. Kostelní Vydří 2007.
- VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc 2004.


Webové odkazy

www.patermikulas.sk

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru