Králíky
Expozice Památník obětem internace Králíky

Památník obětem internace, jehož zřizovatelem je Muzeum československého opevnění, byl otevřen 27. dubna 2012 a nachází se v klášteře redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách – Dolní Hedeči. Autory scénáře muzejní expozice věnované historii represí církevních představitelů v Československu po roce 1948 jsou Petra Gabrielová a Richard Maxmilián Sicha.

Památník připomíná více než pět set řeholníků z různých řádů a kongregací, kteří zde byli centralizováni či internovaní v letech 1950–1960. Expozice umístěná ve třech sálech mapuje nejen historii zdejšího kláštera po roce 1948, věnuje se i perzekuci řeholníků ve věznicích, v táborech nucených prací a vězeňských táborech [viz též Teplá. Expozice Duchovenstvo ve věznicích a koncentračních táborech 1948–1989].

Klášter redemptoristů v Králíkách se stal v rámci tzv. akce K (kláštery) [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic] jedním z center tzv. centralizace [viz Králíky. Pamětní deska internovaným řeholníkům a řeholnicím].

Fotografie

Adresa

Kláštěr redemptoristů, Kopeček 1, 561 69 Králíky

GPS

50°4'29.840"N, 16°46'57.630"E

Místo

v historické přístavbě prvního nádvoří kláštera, vstup proti Poutnímu domu

Okres

Ústí nad Orlicí

Rok odhalení

2012

Literatura

- BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. Brno 2007.
- VAŠKO, Václav: Dům na skále 2. Církev bojující 1950 – květen 1960. Kostelní Vydří 2007.
- VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc 2004.
- KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. Praha – Brno 1993.


Webové odkazy

pamatnik.militaryclub.info/expozice.html
www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-stb/409235100221005-akce-klastery/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru