Krásná Hora
Pamětní deska Bohumilu Vítu Tajovskému

Černá mramorová deska se zlatým nápisem byla odhalena z iniciativy opata želivského premonstrátského kláštera Bronislava Ignáce Kramára a dalších bratří 25. listopadu 2006 v kostele sv. Jana Křtitele, kde byl pozdější opat želivského kláštera Bohumil Vít Tajovský pokřtěn.

Bohumil Vít Tajovský (1912–1999), katolický kněz, opat želivského premonstrátského kláštera byl v roce 1950 odsouzen ve vykonstruovaném procesu s představiteli řeholních řádů [viz Želiv. Pamětní deska Vítu Bohumilu Tajovskému].

Nápis:

V TOMTO KOSTELE BYL POKŘTĚN / J. M. VÍT BOHUMIL TAJOVSKÝ, O.PRAEM / DR SC. HUM. H. C. OPAT / *3. 3. 1912 V KLANEČNÉ / ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU / PRONÁSLEDOVANÝ A 11 LET ŽALÁŘOVANÝ / †11. 12. 1999 V ŽELIVĚ / S VDĚČNOSTÍ / OPAT BRONISLAV, SPOLUBRATŘI ŽELIVSKÉ / KANONIE A VĚŘÍCÍ //

Fotografie

Adresa

Krásná Hora 72, 582 34

GPS

49°36'09.260"N, 15°28'15.220"E

Místo

v předsíni kostela, veřejně přístupný prostor

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2006

Literatura

- VAŠKO, Václav: Dům na skále. 1–3. Kostelní Vydří 2004–2008.
- HANUŠ, Jiří – BALÍK, Stanislav: Katolická církev v Československu 1945–1989. Brno 2007.
- TAJOVSKÝ, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti. Rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera. Praha 2001.
- TAJOVSKÝ, Vít – KOUBEK, Karel: Želivské elegie. Pelhřimov 1999.


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Vít_Tajovský
www.zeliv.eu/
www.ustrcr.cz/cs/tajovsky-bohumil-vit-3-3-1912
stopytotality.org/files/metodika-II/humpolec-tajovsky.pdf
www.ustrcr.cz/cs/machalka-a-spol

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru