Krásná Hora
Pamětní deska Bohumilu Vítu Tajovskému

Černá mramorová deska se zlatým nápisem byla odhalena z iniciativy opata želivského premonstrátského kláštera Bronislava Ignáce Kramára a dalších bratří 25. listopadu 2006 v kostele sv. Jana Křtitele, kde byl pozdější opat želivského kláštera Bohumil Vít Tajovský pokřtěn.

Bohumil Vít Tajovský (1912–1999), katolický kněz, opat želivského premonstrátského kláštera byl v roce 1950 odsouzen ve vykonstruovaném procesu s představiteli řeholních řádů [viz Želiv. Pamětní deska Vítu Bohumilu Tajovskému].

Nápis:

V TOMTO KOSTELE BYL POKŘTĚN / J. M. VÍT BOHUMIL TAJOVSKÝ, O.PRAEM / DR SC. HUM. H. C. OPAT / *3. 3. 1912 V KLANEČNÉ / ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU / PRONÁSLEDOVANÝ A 11 LET ŽALÁŘOVANÝ / †11. 12. 1999 V ŽELIVĚ / S VDĚČNOSTÍ / OPAT BRONISLAV, SPOLUBRATŘI ŽELIVSKÉ / KANONIE A VĚŘÍCÍ //

Fotografie

Adresa

Krásná Hora 72, 582 34

GPS

49°36'09.260"N, 15°28'15.220"E

Místo

v předsíni kostela, veřejně přístupný prostor

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2006

Změnit způsob procházení
pamětních míst