Křenovice
Pamětní deska Josefu Kostohryzovi

Žulová deska byla na rodném domě básníka Josefa Kostohryze odhalena 7. května 1995. Autorkou textu je Milada Jiroušková, desku realizovala kamenická firma Milana Kolíska z Písku. Pamětní deska byla financována z prostředků obce Křenovice.

Josef Kostohryz (1907–1987) byl český katolický spisovatel a překladatel. V letech 1945–1949 pracoval na ministerstvu informací a od roku 1949 v Národní galerii v Praze. Na podzim 1948 zformuloval Memorandum českých spisovatelů, kde líčil nedodržování lidských práv a stav české kultury v komunistickém Československu, a spolu s básníkem a překladatelem Václavem Renčem (1911–1973) jej zaslali předním světovým politikům a také papeži Piu XII. (text memoranda se nedochoval). Kostohryz i Renč byli za tuto iniciativu zatčeni a v roce 1952 odsouzeni. J. Kostohryz, odsouzený na doživotí, prošel věznicemi Praha-Ruzyně, Leopoldov, Valdice a byl propuštěn v roce 1963. Václav Renč, odsouzený na 25 let, byl propuštěn v roce 1962. Vykonstruované procesy s katolickými spisovateli souvisely s kampaní proti tzv. Zelené internacionále [viz Břasy-Vranovice. Pamětní deska Josefu Kepkovi]. Josef Kostohryz a Václav Renč byli plně rehabilitováni v roce 1990.

Nápis:

ZDE SE NARODIL BÁSNÍK / JOSEF KOSTOHRYZ / 25. 12. 1907 – 24. 5. 1987 / „POZNAL JSEM POSMĚCH, ŽALY / A NEŠTĚSTÍ VŠECHNA...“ //

Fotografie

Adresa

Křenovice 65, 398 43 Křenovice

GPS

49°22'10.200"N, 14°20'41.490"E

Místo

na průčelí domu

Okres

Písek

Rok odhalení

1995

Literatura

KUČERA, Martin: Básník, politický vězeň, člověk Josef Kostohryz. In: Polární záře nad pastvištěm (svědectví o Josefu Kostohryzovi). Praha 2004.


Webové odkazy

www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1050

Změnit způsob procházení
pamětních míst