Křtiny
Pamětní deska Františku Markovi

Pamětní deska v ambitu poutního kostela Jména Panny Marie byla odhalena 25. srpna 2019 u příležitosti 50. výročí úmrtí P. Františka Marka z iniciativy jeho synovce Františka Zapletala. Desku z jurského mramoru, vyrobenou firmou Vítězslav Váradi – Kámen Olomučany, odhalil administrátor křtinské farnosti P. Vít Martin Červenka, OPraem, s farním vikářem P. Metodějem Jánem Lajčákem, OPraem, za účasti rodiny, křtinských farníků a poutníků. Předtím byla z místa sňata a přemístěna pamětní deska P. Pořízkovi [viz Křtiny. Pamětní deska Jaromíru Pořízkovi].

P. František Marek (1893–1969) byl vysvěcen na kněze v roce 1917 a působil ve farnostech brněnské diecéze. Ve Křtinách při poutním kostelu Jména Panny Marie byl v roce 1922 ustanoven kaplanem, o deset let později farářem. Po nástupu komunistického režimu musel čelit opakovaným návštěvám Státní bezpečnosti a výslechům. V roce 1957 na vlastní žádost rezignoval, do roku 1960 ale ještě působil v duchovní správě opět jako kaplan. Zemřel v boskovické nemocnici, pohřeb na křtinském hřbitově vedl brněnský biskup Karel Skoupý.

Nápis:

NA PAMÁTKU / K 50. LETÉMU VÝROČÍ ÚMRTÍ / P. FRANTIŠKA MARKA / *27. 1. 1893 †22. 8. 1969 / KONSISTORNÍHO RADY A FARÁŘE / VE KŘTINÁCH PŮSOBIL V LETECH 1922–1969 / BYL HORLIVÝM SPRÁVCEM FARNOSTI A OPOROU FARNÍKŮ I POUTNÍKŮ / V DOBÁCH FAŠISMU A KOMUNISMU / ZASLOUŽIL SE O OBNOVU CHRÁMU PONIČENÉHO BOMBARDOVÁNÍM / ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ / „TVOU SMRT JSEM ZVĚSTOVAL, TVÉ VZKŘÍŠENÍ JSEM VYZNÁVAL, TVŮJ PŘÍCHOD OČEKÁVÁM“ //

Fotografie

Adresa

Křtiny 1, 679 05 Křtiny

GPS

49°17'47.631"N, 16°44'34.869"E

Místo

v ambitu kostela

Okres

Blansko

Rok odhalení

2019

Změnit způsob procházení
pamětních míst