Křtiny
Pamětní deska Jaromíru Pořízkovi

Pamětní deska v ambitu kostela Jména Panny Marie byla odhalena 15. listopadu 2014 za účasti křtinského faráře Mons. Jana Peňáze během pouti farníků z Dolních Bojanovic do Křtin a Bukovinky k 50. výročí smrti P. Pořízka. V srpnu 2019 byla přemístěna do vstupních prostor místní fary a na její místo v ambitu byla instalována deska P. Markovi [viz Křtiny. Pamětní deska Františku Markovi].

Farář Jaromír Pořízek (1902–1964), rodák z nedaleké Bukovinky, byl politický vězeň, odsouzený v roce 1950 v procesu Vetejška a spol. [viz Dolní Bojanovice. Pamětní deska Jaromíru Pořízkovi]. Viz též Bukovinka. Pamětní deska Jaromíru Pořízkovi.

Nápis:

V TOMTO CHRÁMU PÁNĚ / BYL 15. 4. 1902 POKŘTĚN / P. JAROMÍR POŘÍZEK / FARÁŘ V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH / *13. 4. 1902 V BUKOVINCE / VĚZNĚN 1950–1960 PRO VĚRNOST V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ / †14. 11. 1964 V BRNĚ, POHŘBEN V BUKOVINCE / K 50. VÝROČÍ SMRTI / VĚNUJÍ SPOLUBRATŘI KNĚŽÍ, RODÁCI / A FARNÍCI Z DOLNÍCH BOJANOVIC //

Fotografie

Adresa

Křtiny 1, 679 05 Křtiny

GPS

49°17'47.631"N, 16°44'34.869"E

Místo

v prostorách fary

Okres

Blansko

Rok odhalení

2014

Literatura

KOMOSNÝ, Cyril, Josef: Osobnost P. Jaromíra Pořízka, faráře v Dolních Bojanovicích v letech 1939–1950. Olomouc 2014 (diplomová práce).

Změnit způsob procházení
pamětních míst