Kuroslepy
Pamětní deska Stanislavu Rejtharovi

Pamětní deska z černého terrazza s rytým textem, rytou podobiznou a plastickým emailovým emblémem československé 313. stíhací perutě Královského letectva byla místnímu rodáku Stanislavu Rejtharovi odhalena 4. srpna 2013. Jejími iniciátory byli členové Klubu historických vozidel Kralice nad Oslavou a Veteran Vehicle Clubu Březník Jana Sokola z Lamberka a obec Kuroslepy.

Stanislav Rejthar (1911–1977) absolvoval vojenskou akademii v Hranicích a letecké učiliště v Prostějově, v roce 1937 se stal poručíkem letectva a nastoupil u 5. pluku v Brně. Po německé okupaci odešel přes Polsko do Francie a po její kapitulaci do Anglie, kde vstoupil do Royal Air Force. Po výcviku působil jako letecký instruktor. V září 1942 nastoupil k 313. československé stíhací peruti a účastnil se bojových akcí. V únoru 1944 opustil Velkou Británii se skupinou letců převelených do Sovětského svazu a jako náčelník štábu 1. československého stíhacího leteckého pluku odletěl v září 1944 na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Po jeho potlačení se s partyzány v únoru 1945 probil přes frontu a byl přidělen k velitelství letectva, kde jej zastihl konec války. V hodnosti podplukovníka zůstal ve štábních funkcích až do června roku 1948, kdy byl zatčen. Po výsleších v tzv. hradčanském domečku byl pro nedostatek důkazů propuštěn, 1950 z armády definitivně vyřazen a i v dalších letech sledován a vyslýchán Státní bezpečností. Pracoval jako jeřábník při stavbě sídliště v Neratovicích. V roce 1964 prodělal první infarkt a odešel do invalidního důchodu, téhož roku byl částečně rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka v záloze. Zemřel 20. listopadu 1977.

Nápis:

PLK. ING. STANISLAV REJTHAR / VLASTENEC, RODÁK Z KUROSLEP / 28. 10. 1911 20. 11. 1977 / PILOT 313. STÍHACÍ PERUTĚ RAF / VE VELKÉ BRITÁNII ÚČASTNÍK SNP / PO ÚNORU 1948 PRONÁSLEDOVANÝ / KOMUNISTICKÝM REŽIMEM / VĚNUJE OBEC KUROSLEPY, / KVH KRALICE NAD OSLAVOU, / VCC BŘEZNÍK //

Fotografie

Adresa

Kuroslepy 19, 675 75 Kuroslepy

GPS

49°9'15.300"N, 16°12'37.363"E

Místo

na budově obecního úřadu

Okres

Třebíč

Rok odhalení

2013

Literatura

REJTHAR, Stanislav: Dobří vojáci padli... Ze vzpomínek válečného pilota. Praha 2011.

Změnit způsob procházení
pamětních míst