Kutná Hora
Pamětní nápis na pomníku TGM

Pomník byl slavnostně odhalen 27. října 1991 kutnohorským starostou Jaroslavem Bendou. Podle dochované sádrové kopie byla socha odlita Miloslavem Smrkovským a Petrem Krámkem a vrátila se na původní podstavec nalezený ve skladu městských technických služeb. Nápis na zadní straně připomíná historii pomníku, včetně zničení v roce 1959.

Pomník prezidentu Masarykovi před Vlašským dvorem byl vybudován podle návrhu sochaře Karla Dvořáka a architekta Pavla Janáka a odhalen 27. října 1938. Německou okupační správou byla socha odstraněna v noci z 18. na 19. června 1940 a v červenci 1942 roztavena. K znovuodhalení pomníku 27. října 1948 došlo z iniciativy faráře Českobratrské církve evangelické Jana Duse. Mezi 14. a 18. lednem 1959 byl pomník opět odstraněn a socha uložená v depozitáři místního muzea na přelomu let 1964 a 1965 roztavena.

Nápis:

ZBUDOVAL / KOMITÉT / PRO POSTAVENÍ POMNÍKU / T. G. MASARYKA / ZA PODPORY / VDĚČNÝCH KUTNOHOŘANŮ / A ODHALIL 27. X. 1938 / ZNIČEN 1942 / OBNOVEN A ODHALEN / 27. X. 1948 / ZNIČEN 1959 / OBNOVEN A ODHALEN / 27. X. 1991 //

Fotografie

Adresa

Havlíčkovo náměstí, 284 01 Kutná Hora

GPS

49°56'54.072"N, 15°16'9.062"E

Místo

na zatravněné ploše před vstupem do Vlašského dvora

Okres

Kutná Hora

Rok odhalení

1991

Literatura

SÝKOROVÁ, Hana: Pomníky T. G. Masaryka, aneb, Jak jsme je se slávou stavěli a v tichosti bourali. Ostrava 2007.


Webové odkazy

tg-masaryk.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru