Ledeč nad Sázavou
Pomník Josefu Toufarovi

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ve svém usnesení z 13. září 2010 vyhovělo petici místních občanů na přejmenování parčíku před kostelem sv. Petra a Pavla na Park pátera Josefa Toufara, kde mu byl dne 31. března 2013 odhalen pomník. Požehnal ho ledečský děkan Jan Bárta, autor textu desky, za účasti starosty města Petra Vaňka a Miloše Doležala, autora knih o P. Toufarovi. Pomník je tvořen žulovým blokem s kovovou deskou a vedle něj adjustovanou deskou s Toufarovým portrétem a životopisem v češtině a angličtině.

S pastoračním působením P. Josefa Toufara (1902–1950) v Číhošti u Ledče nad Sázavou je spjat tzv. číhošťský zázrak (pohyb dřevěného křížku na oltáři) během adventu 1949. V důsledku těchto událostí byl P. Toufar v lednu 1950 zatčen a v únoru zemřel v Praze na následky brutálního vyšetřování [viz Číhošť. Hrob Josefa Toufara].

Nápis:

PARK PÁTERA JOSEFA TOUFARA //

(deska na kameni) JAK HO LIDÉ MILOVALI, TAK HO REŽIM NENÁVIDĚL. / ZA VŠE DOBRÉ ZAPLATIL DAŇ NEJVYŠŠÍ. / VESNICKÝ FARÁŘ JOSEF TOUFAR PŮSOBIL V TOMTO KRAJI, NEJPRVE V ZAHRÁDCE, POZDĚJI V ČÍHOŠTI. / BYL TO ON, KTERÝ KÁZAL Z ČÍHOŠŤSKÉ KAZATELNY, KDYŽ SE V KOSTELÍKU HÝBAL KŘÍŽEK. / TI, KTEŘÍ TO VIDĚLI, O TOM PODÁVAJÍ SVĚDECTVÍ A VĚŘÍ V ÚKAZ BOŽÍ. PSAL SE PROSINEC 1949. / ZEMŘEL JAKO MUČEDNÍK RUKOU TRÝZNITELE. / ZE VŠECH STRAN JSI MI VŠAK, HOSPODINE, ŠTÍTEM, / TYS MÁ SLÁVA, TY MI POZVEDÁŠ HLAVU. (ŽALM 3) /
AS MUCH AS THE PEOPLE LOVED HIM, THE REGIME DETESTED HIM. / FOR ALL THE GOOD, HE PAID THE HIGHEST PRICE. / THE VILLAGE PASTOR JOSEF TOUFAR USED TO WORK IN THIS REGION, FIRST IN ZAHRÁDKA, THEN IN ČÍHOŠŤ. / HE WAS IN THE PULPIT PREACHING TO THE ČÍHOŠŤ CONGREGATION WHEN THE CROSS IN THE LITTLE CHURCH / BEGAN TO MOVE. THOSE WHO SAW IT TESTIFI TO IT AS A FACT AND BELIEVE THAT IT WAS A GODLY / PHENOMENON TO THIS DAY. IT HAPPENED IN DECEMBER 1949. / HE DIED AS A MARTYR OF FAITH BY THE HAND OF HIS TORMENTOR. / YOU ARE MY SHIELD, LORD, FROM ALL SIDES, / YOU ARE MY GLORY, YOU MAKE ME RAISE MY HEAD. (PSALM 3) //

(deska s portrétem) P. JOSEF TOUFAR / NARODIL SE 14. 7. 1902 V ARNOLCI U POLNÉ. PO OTCOVĚ SMRTI SE DEFINITIVNĚ ROZHODL PRO / KNĚŽSTVÍ. ABY ZÍSKAL MATURITU, ODEŠEL VE VĚKU 26 LET NA GYMNÁZIUM V TEHDEJŠÍM / NĚMECKÉM BRODĚ. POZDĚJI PŘESTOUPIL DO CHOTĚBOŘE, KDE TAKÉ V ROCE 1935 MATUROVAL. / KONEČNĚ MOHL NASTOUPIT DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V HRADCI KRÁLOVÉ. TAM 29. 6. 1940 / PŘIJAL Z RUKOU KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA MOŘICE PÍCHY KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. PRVNÍM / MÍSTEM JOSEFA TOUFARA BYLA ZAHRÁDKA, KDE BYL V DUBNU 1945 USTANOVEN JAKO FARÁŘ. / PRO SVOU ÚSPĚŠNOU KNĚŽSKOU ČINNOST A ZNAČNÝ VLIV NA MLÁDEŽ BYL NA POPUD MÍSTNÍCH / A LEDEČSKÝCH KOMUNISTŮ PŘELOŽEN DO ČÍHOŠTĚ, KTEROU OD DUBNA 1948 SPRAVOVAL JAKO ADMINISTRÁTOR. PO UDÁLOSTECH S POHYBEM KŘÍŽKU V ČÍHOŠŤSKÉM KOSTELE BYL 28. LEDNA 1950 / ZATČEN STB A PŘEVEZEN DO PROTICÍRKEVNÍHO ODDĚLENÍ VE VALDICÍCH U JIČÍNA. ZDE JEJ NUTILI / ZA POUŽITÍ BRUTÁLNÍHO MUČENÍ K DOZNÁNÍ, ŽE POHYB KŘÍŽKU JE PODVOD, KTERÝ SÁM ZINSCENOVAL. / NA NÁSLEDKY MUČENÍ PAK 25. ÚNORA 1950 V PRAZE ZEMŘEL. /
JOSEF TOUFAR / BORN 14. 7. 1902 IN ARNOLEC (JIHLAVA DISTRICT). IN 1927, AFTER HIS FATHER’S DEATH, HE DEFINITIVELY / DECIDED FOR PRIESTHOOD. IN ORDER TO BE ABLE TO PURSUE HIGHER EDUCATION, HE LEFT HIS HOME AT THE / AGE OF 26 TO ENROLL IN THE HIGH SCHOOL IN NĚMECKÝ BROD (CURENTLY HAVLÍČKŮV BROD), WHEREUPON HE / TRANSFERRED TO CHOTĚBOŘ, WHERE HE GRADUATED IN 1935. THUS, HE WAS ABLE TO JOIN THE SEMINARY IN HRADEC KRÁLOVÉ. THERE HE ACCEPTED, ON 29. 6. 1940, PRIESTLY ORDINATION FROM THE HANDS OF MOŘIC / PÍCHA, TH.D., THE BISHOP OF HRADEC KRÁLOVÉ. THEREUPON, HE WAS APPOINTED CHAPLAIN IN / ZAHRÁDKA WHERE HE SERVED AS PASTOR FROM APRIL 1945. FOR HIS SUCCESSFUL ACTIVITY AS PRIEST AND / CONSIDERABLE EFFECT ON YOUNG PEOPLE, HE WAS AT THE INSTIGATION OF THE LOCAL THE COMMUNIST PARTY / OFFICIALS TRANSFERRED TO THE PARISH OF ČÍHOŠŤ, WHERE HE WAS ACTIVE FROM APRIL 1948 ITS / ADMINISTRATOR. AFTER THE EVENTS THAT FOLLOWED THE MOVEMENT OF THE ALTAR CROSS IN THE ČÍHOŠŤ / CHURCH, HE WAS ARRESTED ON 28. 1. 1950 BY THE STB AND TAKEN TO THE ANTI-CLERIKAL INVESTIGATION / DEPARTMENT IN VALDICE NEAR JIČÍN, WHERE THEY FORCED HIM – UNDER BRUTAL TORTURE – TO CONFESS THAT / THE MOVEMENT OF THE CROSS WAS A FRAUD THAT HE HIMSELF HAD STAGED. HE DIED OF THE / CONSEQUENCES OF THE TORTURE ON 25. 2. 1950 IN PRAGUE. //

Fotografie

Adresa

Mlýnská, 584 01 Ledeč nad Sázavou

GPS

49°41'42.790"N, 15°16'47.030"E

Místo

park před kostelem sv. Petra a Pavla

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2013

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru