Lešetice
Památník Vojna

Památník Vojna byl vybudován z rozhodnutí vlády ČR v roce 1999 jako pietní místo připomínající utrpení občanů v době komunistického režimu. V lednu 2001 byl areál bývalého vězeňského tábora při uranovém dole Vojna vyhlášen kulturní památkou a 18. května 2005 po rekonstrukci otevřen veřejnosti. Spravuje jej Hornické muzeum Příbram.

Památník zpřístupňuje zrekonstruované objekty, mj. korekci, tzv. bunkr, ošetřovnu, kulturní dům či ubytovací prostory. V budově bývalého velitelství je umístěna expozice přibližující dějiny komunistické perzekuce po únoru 1948, na níž se podílela Konfederace politických vězňů ČR a Muzeum třetího odboje [viz Příbram. Muzeum třetího odboje]. V roce 2007 zde byly instalovány plastiky akademického malíře Jiřího Sozanského převezené z areálu věznice ve Valdicích [viz Valdice. Pomník obětem komunismu a politickým vězňům].

Původně pracovní tábor pro německé válečné zajatce byl v roce 1949 přeměněn na tábor nucených prací, do nějž byli přikazováni tzv. politicky nespolehliví občané k práci v dolech a k zajišťování a rozšiřování tábora. Další reorganizací v roce 1951 byl tábor Vojna transformován v trestanecký pracovní tábor pro odsouzené vězně. Tábor byl zrušen k 1. červnu 1961, zbylí vězni byli z velké části převedeni do druhého příbramského tábora Bytíz (zřízeného v roce 1953), který byl posledním funkčním vězeňským táborem při uranových dolech.

Fotografie

Adresa

Lešetice 52, 262 31 Lešetice

GPS

49°38'22.480"N, 14°0'10.210"E

Místo

památník je přístupný po místní komunikaci od obce Milín nebo Lešetice

Okres

Příbram

Rok odhalení

2005

Literatura

- BÁRTÍK, František: Tábor Vojna na počátku 50. let minulého století. In: Podbrdsko 23 (2016).
- BÁRTÍK, František: Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Praha 2008.


Webové odkazy

www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru