Letonice
Pamětní deska Janu Podveskému

Pamětní deska P. Janu Podveskému byla odhalena 9. června 2002 z iniciativy místní římskokatolické farnosti a Konfederace politických vězňů. Slavnostního odhalení mramorové desky s rytým a pozlaceným nápisem a rovnoramenným křížem se zúčastnili mj. arcibiskup Karel Otčenášek, hejtman Jihomoravského kraje a další hosté.

Jan Podveský (1909–1994) [viz Kuřimská Nová Ves. Pamětní deska Janu Podveskému] byl odsouzen v souvislosti s babickým případem [viz Babice. Pamětní deska funkcionářům místního národního výboru]. V roce 1966 mu bylo dovoleno zastupovat nemocného kněze v Letonicích a o rok později byl ustanoven zdejším farářem. V Letonicích zažil dobu společenského a náboženského uvolnění, v jeho případě spojenou rovněž s úsilím o soudní rehabilitaci. V roce 1974 přišel o státní souhlas a poslední životní etapu prožil v Kuřimské Nové Vsi.

Nápis:

V LETECH 1967–1974 ZDE ŽIL A PŮSOBIL / MONS. JAN PODVESKÝ / 1909–1994 / PRO SVŮJ VZORNÝ KNĚŽSKÝ A OBČANSKÝ ŽIVOT / BYL KOMUNISTICKÝM REŽIMEM PRONÁSLEDOVÁN. / V LETECH 1951–1963 BYL VĚZNĚN. Z LETONIC BYL / PRO SVOU HORLIVOU PASTÝŘSKOU SLUŽBU VYHOŠTĚN. / NA VDĚČNOU VZPOMÍNKU / VĚNUJÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ / L. P. 2002 //

Fotografie

Adresa

Osvobození 120, 683 35 Letonice

GPS

49°10'38.855"N, 16°57'29.908"E

Místo

na budově fary

Okres

Vyškov

Rok odhalení

2002

Změnit způsob procházení
pamětních míst