Ruda-Lhotka
Pomník násilně vystěhovaným sedlákům

Pomník tvoří dvoutunový kamenný blok z lomu v Ořechově, na němž je umístěna deska ze světlé mrákotínské žuly s rytým textem. Kamenické práce vykonal Zbyněk Zedníček. Pomník byl za přítomnosti zástupců Asociace soukromého zemědělství ČR a dalších hostí odhalen 10. září 2011, kdy uplynulo 60 let od zahájení masového nuceného vystěhovávání selských rodin v rámci tzv. akce Kulak. Připomínku iniciovaly obce Ruda a Tasov, posvětil ji P. Pavel Kryl a je věnována i všem obětem kolektivizační kampaně 50. let.

V 50. letech bydlelo ve Lhotce (tehdy součást obce Tasov, nyní Ruda) patnáct rodin. Šest z nich bylo na podzim 1952 na základě rozhodnutí trestní komise Okresního národního výboru ve Velkém Meziříčí násilně vystěhováno (Rudolf a Marie Rozmarýnovi, Marie Lysá, Metoděj a Ludmila Rousovi, František a Františka Studenovi, František a Hedvika Rousovi, Bohuslav a Růžena Zezulovi). Polnosti připadly Státnímu statku Křeptov, stavení byla přidělena obdobně násilně vystěhovaným z jiných vesnic nebo zůstala prázdná. O majetek přišla i sedmá lhotská rodina (Josef a Marie Malachovi). Většina hospodářů byla již předtím krátkodobě vězněna za neplnění povinných státních dodávek [viz Křečhoř-Kutlíře. Pamětní deska obětem a utrpení selského lidu v době kolektivizace].

Nápis:

V DOBĚ VLÁDY KOMUNISTICKÉHO REŽIMU / BYLY V LETECH 1951–1952 BEZDŮVODNĚ / POTRESTÁNY RODINY MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLCŮ: / – ZABAVEN MAJETEK A VYSTĚHOVÁNI / Č.P. 1 ROZMARÝNOVI / Č.P. 2 LYSOVI / Č.P. 3 ROUSOVI / Č.P. 4 STUDENOVI / Č.P. 5 ROUSOVI / Č.P. 6 ZEZULOVI / – ZABAVEN MAJETEK / Č.P. 7 MALACHOVI / VĚTŠINA ROLNÍKŮ DOSTALA TAKÉ PENĚŽITÉ TRESTY / A TRESTY ODNĚTÍ SVOBODY. / PO ROCE 1989 BYLI VŠICHNI REHABILITOVÁNI. / TATO DESKA NECHŤ JE VĚNOVÁNA VŠEM ROLNÍKŮM, / NA NICHŽ BYLO SPÁCHÁNO STEJNÉ PŘÍKOŘÍ. / NEPŘIPUSŤTE VZNIK NOVÉ TOTALITY! / VĚNOVALA OBEC RUDA A OBEC TASOV / L. P. 2011 //

Fotografie

Adresa

Lhotka, 594 01 Ruda

GPS

49°18'17.799"N, 16°6'57.808"E

Místo

u kaple sv. Cyrila a Metoděje

Okres

Žďár nad Sázavou

Rok odhalení

2011

Literatura

DVOŘÁK, Karel: Lhotka – pietní akce při příležitosti 60. výročí počátku perzekucí, zahájení procesů nuceného vystěhování tzv. kulaků. In: Velkomeziříčsko (7.9.2011).

Změnit způsob procházení
pamětních míst