Litoměřice
Pamětní deska Štěpánu Trochtovi

V katedrále sv. Štěpána jsou na opěrných sloupech hlavní lodi umístěny pamětní desky významných litoměřických biskupů. Deska z černého mramoru s latinským nápisem připomínající 17. litoměřického biskupa Štěpána Trochtu byla instalována nedlouho po jeho úmrtí v roce 1974. Je zdobena osobním biskupským znakem a heslem: Actio–sacrificium–caritas (Činnost–oběť–láska). Návrh desky vzešel od biskupových nejbližších spolupracovníků P. Jaromíra Korejse, salesiána P. Josefa Pekárka a tehdejšího biskupského sekretáře P. Josefa Helikara, autora latinského nápisu. Pod deskou je biskupova fotografie.

Štěpán Trochta (1905–1974) se narodil ve Francově Lhotě, okres Vsetín. Vystudoval a vysvěcen na kněze byl v Itálii. Po návratu do Československa řídil stavby salesiánských řádových domů a kostelů. Za války byl vězněn v Terezíně, Mauthausenu a Dachau. V roce 1947 byl Trochta jmenován litoměřickým biskupem, o rok později se stal mluvčím českých biskupů ve vyjednávání s představiteli komunistické státní moci. Od léta 1950 byl internován ve svém litoměřickém sídle. V lednu 1953 zatčen a v červenci 1954 odsouzen k 25 letům odnětí svobody. Vězněn byl v Praze-Ruzyni, Litoměřicích, Praze-Pankráci, Valdicích, Leopoldově. Po propuštění na amnestii v květnu 1960 pracoval jako stavební dělník a instalatér. Od listopadu 1962 po předčasném penzionování ze zdravotních důvodů žil až do léta 1968 v charitních domovech v Táboře a poté v Radvanově [viz Mladá Vožice. Pamětní deska internovaným duchovním v Radvanově]. V červenci 1968 byl soudně rehabilitován a ujal se opět biskupského úřadu v Litoměřicích. Roku 1969 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem in pectore (k zveřejnění došlo až roku 1973). Zemřel 6. dubna 1974, pohřbu na litoměřickém hřbitově se zúčastnil i krakovský arcibiskup kardinál Karol Wojtyła.

Nápis:

STEPHANUS MARIA / CARDINALIS TROCHTA / TIT S IOANNIS BOSCO / IN VIA TUSCULANA / XVII EPISCOPUS / LITOMERICENSIS / *XXVI III MCMV / PRAECON XVI II MCMXLVII / CREATUS XXVIII IV MCMLXIX / †VI IV MCMLXXIV / IN VIA CRUCIS / POPULUM SUUM / FORTITER PRAECEDEBAT! //

Fotografie

Adresa

Dómské náměstí, 412 01 Litoměřice

GPS

50°31'55.652"N, 14°7'41.147"E

Místo

v katedrále sv. Štěpána

Okres

Litoměřice

Rok odhalení

1974

Literatura

- KUČERA, Jiří (ed.): Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta. Praha 2006.
- PLACHÝ, Jiří: Biskup Trochta v hodině velké zkoušky. In: Securitas Imperii 11 (2005).
- NOVOSAD, Jaroslav: Štěpán Trochta – Svědek „T“. Praha 2001.
- RAPAVÁ, Ivana: Internace biskupa Štěpána Trochty In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. 4. Ústí nad Orlicí 2009.
- ŘEŘICHOVÁ, Barbora: Poslední cesta kardinála Trochty. Pohřeb v režii „normalizační“ moci? In: Securitas imperii 2 (2016).


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/stepan-trochta

Změnit způsob procházení
pamětních míst