Litomyšl
Pamětní deska Františku Ambroži Stříteskému

Pamětní deska Františku Stříteskému na piaristické koleji v Litomyšli byla odhalena 20. června 2006 za účasti zástupců Litomyšle, místní pobočky Konfederace politických vězňů a farnosti. Uctění památky rektora Stříteského osazením pamětní desky, jejímž autorem je výtvarník Jiří Věneček, inicioval Jaroslav Láznička z Osíka, myšlenku dále propagoval Martin Boštík z Regionálního muzea.

František Ambrož Stříteský (1912–1989) se narodil v Horním Újezdu, v roce 1940 složil řádové sliby u piaristů a v červnu 1942 byl vysvěcen na kněze. Po válce kromě vedení piaristické koleje působil také na litomyšlském gymnáziu jako profesor náboženství a vykonával funkci oblastního duchovního rádce Junáka. Páter Stříteský byl zatčen 1. dubna 1950 v souvislosti s vyšetřováním gymnaziálních studentů, kterým se rozhodl pomoci ukrytím zbraní, jež se mezi nimi nacházely. Byl postaven do čela procesu [viz Litomyšl. Pamětní deska politickým vězňům] a odsouzen k 25 letům odnětí svobody  vězení. Byl vězněn mj. na Mírově, v Praze-Pankráci, Pardubicích, Valdicích, Plzni-Borech, v Tmavém dole ve Rtyni v Podkrkonoší. Od září 1954 do října 1955 byl vyšetřován Státní bezpečností v Pardubicích, která se jej pokoušela spojit se smrtí studenta Lubomíra Krátkého, zastřeleného v Pardubicích v lednu 1949 [viz Pardubice. Pamětní deska obětem komunismu]. Po propuštění v rámci amnestie v roce 1960 pracoval v zahradnictví. V roce 1969 byl jmenován provinciálem českomoravské piaristické provincie. Zemřel 16. prosince 1989 v Litomyšli, kde od svého penzionování v roce 1972 vypomáhal v duchovní službě v Janově a Mikulči. Je pohřben na litomyšlském hřbitově u zdi kostela sv. Anny, na hrobě je umístěna deska s růží a trnovou korunou, dílo sochaře Olbrama Zoubka.

Nápis:

P. FRANTIŠEK AMBROŽ STŘÍTESKÝ / 9. 12. 1912 – 16. 12. 1989 / NA PAMĔŤ VZÁCNÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ BYL / POSLEDNÍM REKTOREM PIARISTICKÉ KOLEJE / V LITOMYŠLI. V INSCENOVANÉM PROCESU / V ROCE 1950 BYL SPOLU S 23 OBVINĚNÝMI, / PŘEVÁŽNĚ STUDENTY, ODSOUZEN NA 25 LET / VĚZENÍ, KDE STRÁVIL 10 LET. //

Fotografie

Adresa

Jiráskova 8, 570 01 Litomyšl

GPS

49°52'20.750"N, 16°18'44.070"E

Místo

vlevo od vstupu do budovy bývalé piaristické koleje

Okres

Svitavy

Rok odhalení

2006

Literatura

BOŠTÍK, Martin: František Ambrož Stříteský – poslední představený České provincie řádu piaristů. In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska 9 (2008).

Změnit způsob procházení
pamětních míst