Litomyšl
Pamětní deska politickým vězňům

Bronzová deska s ozdobnými úchyty a s motivem ostnatého drátu byla instalovaná v říjnu 1996 ve foyer budovy Smetanova domu na paměť odsouzených ve dvou politických procesech v říjnu 1950. Odhalení se zúčastnili občané Litomyšle, zástupci Konfederace politických vězňů, starosta města Miroslav Brýdl, vikář František Beneš a další hosté. Autorem desky je Jiří Věneček.

Prologem procesu se staly události v litomyšlském gymnáziu ve dnech únorové vládní krize roku 1948. Samospráva vyšších ročníků gymnázia tehdy odmítla podpořit generální stávku vyhlášenou odbory na 24. února na podporu komunistických požadavků. Studenti se tak postavili proti svým pedagogům, kteří stávku podpořili a nevyučovali. Zákaz sdružování ve skautských oddílech po tzv. slučovací konferenci mládežnických organizací v dubnu 1949 vyvolal přirozeně protesty a jejich dosavadním členům nezbývalo než se scházet tajně. Mezi studenty gymnázia v Litomyšli se zformovala skupina bývalých skautů, která se postupně rozrostla o studentky a studenty dalších litomyšlských středních škol. Skupina zorganizovala letákovou akci vyzývající občany k věrnosti demokratickému odkazu Československé republiky, záhy však byla odhalena, když někteří členové skupiny odstraňovali v gymnaziální učebně podobizny státníků a roztržený obraz Stalina se pokusili spláchnout do záchodu. Tam však byla část obrazu nalezena a nastalo vyšetřování a zatýkání. Před konáním soudu se někteří rodiče zatčených studentů pokusili intervenovat u ministra školství Zdeňka Nejedlého, jenž byl litomyšlským rodákem a podporovatelem kulturního a vědeckého života města, ale byli striktně odmítnuti. Naopak, Nejedlý, jenž žádal exemplární potrestání a tím očištění dobrého jména gymnázia, se svým postojem podílel na uskutečnění monstrprocesu (původně měli být studenti postaveni před okresní soud). Soudní proces vedený Státním soudem se konal ve Smetanově domě ve veřejném zasedání 9.–11. října 1950 a do jeho čela byl postaven páter František Ambrož Stříteský, rektor piaristické koleje a gymnaziální profesor náboženství [viz Litomyšl. Pamětní deska Františku Ambroži Stříteskému]. K procesu byly přinášeny rezoluce žádající potrestání, proces byl přenášen reproduktory do ulic města a v sále byly vystaveny zbraně, které měly demonstrovat povahu trestné činnosti odsouzených (ve skutečnosti šlo většinou o nefunkční trofeje z druhé světové války, které ve snaze studentům pomoci ukryl P. Stříteský). Navržené absolutní tresty nakonec nepadly, jelikož studenti odmítli vypovídat podle připravených protokolů. V procesu bylo pro velezradu, sdružování proti státu, hanobení státu a hanobení spojeneckého státu odsouzeno 19 studentů a čtyři studentky, z toho devět mladistvých. Mladiství studenti byli vězněni v Ústavu pro mladistvé v Zámrsku [viz Zámrsk. Pamětní deska mladistvým politickým vězňům], většina plnoletých studentů v jáchymovských táborech. Všichni odsouzení byli 28. září 1990 rehabilitováni Krajským soudem v Hradci Králové. Monstrprocesu předcházel 5.–7. října 1950 proces s menší skupinou mládeže z nedaleké obce Budislav, která vyráběla a distribuovala letáky a zastrašovala místní komunistické funkcionáře na protest proti jejich útlaku místních zemědělců.

Nápis:

„...DIKTATURA PROLETARIÁTU NENÍ NIC JINÉHO NEŽ OTROKÁŘSTVÍ.“ / T. G. MASARYK / V ROCE 1950 / ZASEDAL VE SMETANOVĚ DOMĚ STÁTNÍ SOUD / V PRAZE „NÁSTROJ DIKTATURY PROLETARIÁTU“. / 5.–7. ŘÍJNA / PROJEDNÁVAL PŘÍPAD „PROTISTÁTNÍ SKUPINY / JÁNOŠÍCI“ Z BUDISLAVI; JEJÍM 20 ČLENŮM, / MEZI NIMI I NEZLETILÝM, ULOŽIL ÚHRNNÝ / TREST 200 LET ODNĚTÍ SVOBODY. / 9.–11. ŘÍJNA / SOUDIL FR. STŘÍTESKÉHO, REKTORA PIARISTICKÉ / KOLEJE V LITOMYŠLI, A 23 MLADÝCH, LECKDY / NEPLNOLETÝCH LIDÍ, PŘEVÁŽNĚ STUDENTEK / A STUDENTŮ ZVLÁŠTĚ ZDEJŠÍHO GYMNÁZIA / A PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY. VYMĚŘIL JIM CELKEM / 220 LET VĚZENÍ. / V OBOU PROCESECH ŽÁDAL PROKURÁTOR / NĚKOLIK TRESTŮ SMRTI. / JAKO PŘIPOMÍNKU A VAROVÁNÍ MĚSTO LITOMYŠL, ŘÍJEN 1996 //

Fotografie

Adresa

Komenského náměstí 125, 530 02 Litomyšl

GPS

49°52'22.400"N, 16°18'27.490"E

Místo

na levé straně vstupní haly Smetanova domu

Okres

Svitavy

Rok odhalení

1996

Literatura

- BLÁHOVÁ, Ivana – BLAŽEK, Lukáš – BOŠTÍK, Martin – STARÁ, Tereza: Jménem republiky!: osm případů zvůle komunistické justice. Praha 2015.
- BOŠTÍK, Martin: Monstrproces „Stříteský a spol.“, Litomyšl 1950. Litomyšl 2004.


Webové odkazy

www.mistapametinaroda.cz/
www.pametnaroda.cz/cs/metys-karel-20080524-0
https://www.rozhlas.cz/radio_cesko/pribehy/_zprava/pripad-stritesky-a-spol--865820

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2023, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru