Litomyšl
Srdce pro Václava Havla

Objekt Srdce pro Václava Havla vytvořený výtvarníky Lukášem Gavlovským a Romanem Švejdou z vosku svíček zapálených v prosinci 2011 po smrti Václava Havla na různých místech České republiky byl poprvé vystaven 10. února 2012 na piazzetě pražského Národního divadla. Vosková plastika ve tvaru otevřeného srdce, do kterého je možné vstoupit, je od 12. dubna 2014 trvale instalována ve sklepení státního zámku Litomyšl, kde ji v expozici uspořádané podle návrhu architekta Josefa Pleskota provozuje obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl. Obraz vzniklý na podkladové desce po demontáži voskového objektu je umístěn v prostoru Pražské křižovatky [viz Praha 1. Umělecké připomínky Václava Havla v Pražské křižovatce] a na piazzetě pražského Národního divadla se nachází Srdce pro V. H. od Kurta Gebauera [viz Praha 1. Srdce pro V. H.].

Václav Havel (1936–2011), spisovatel a dramatik, hrál významnou roli v protirežimní rezistenci v 70. a 80. letech a po pádu režimu se stal prezidentem [viz Praha 10. Hrob Václava Havla].

Adresa

státní zámek Litomyšl, Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl

GPS

49°52'24.405"N, 16°18'46.511"E

Místo

ve sklepení zámku

Okres

Svitavy

Rok odhalení

2014

Literatura

- KAISER, Daniel: Prezident Václav Havel 1990–2003. Praha 2014.
- SUK, Jiří: Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989. Praha 2013.
- PUTNA, Martin C.: Václav Havel. Duchovní portrét v rámci české kultury 20. století. Praha 2011.
- KAISER, Daniel: Disident Václav Havel 1936–1989. Praha 2009.


Webové odkazy

www.srdceprovaclavahavla.cz/
www.vaclavhavel-library.org
www.prazskakrizovatka.cz/historie-a-zajimavosti/umelecka-dila

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru