Lužná
Pomník ozbrojeného střetu na hranicích

Pomník tvoří kamenný sokl s nízkou podezdívkou, chybějící deska byla osazena centrálně. Pomník vznikl před rokem 1989 a je dnes neudržovaný. Chybí i provizorní deska, kterou sem v roce 2001 umístil Klub českého pohraničí. (Citujeme nápis na původní desce.) Pomník vznikl ve stejné době jako připomínka v nedaleké Libé a také zde se nejedná o autentickou lokalitu. Místo využívala armáda ke skládání vojenské přísahy.

Obě místa spojuje osoba Jana Anděla (1911–1948), svobodníka československé armády v záloze. Ten 11. dubna 1948 vedl skupinu uprchlíků (osm mužů, čtyři ženy a čtyři děti, včetně své rodiny) mířící přes hranice. Na skupinu upozornil místní občan hlídku Sboru národní bezpečnosti. Strážmistři Jiří Lébr a František Řezáč skupinu dostihli a pravděpodobně neozbrojený Jan Anděl se začal s Řezáčem prát o strážmistrovu zbraň. Strážmistr Lébr vytáhl samopal a na oba zápasící muže začal střílet. Jan Anděl byl mrtev namístě, František Řezáč, zasažený pěti ranami, přežil. Podle svědectví Blaženy Baborové, dcery Jana Anděla, měl být jeden ze členů hlídky zapojen do převaděčské činnosti, neboť jej její otec před přestřelkou poznal a obvinil ze zrady [viz též Libá. Pomník ozbrojeného střetu na hranicích].

Nápis:

NA TOMTO MÍSTĚ / PROKÁZALA HRDINSKÝ ČIN / PŘI OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC / HLÍDKA / STRÁŽMISTR / FRANTIŠEK ŘEZÁČ / STRÁŽMISTR JIŘÍ LÉBR / V BOJI PROTI NEPŘÁTELSKÉ SKUPINĚ / NARUŠITELŮ STÁTNÍCH HRANIC / 1948 //

Fotografie

Adresa

Lužná, 351 31 Libá

GPS

50°6'46.415"N, 12°17'36.229"E

Místo

u silnice mezi obcemi Libá a Lužná

Okres

Cheb

Literatura

PEJČOCH, Ivo: Vojáci na železné oponě. Cheb 2012.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/andel-jan
mapa.zelezna-opona.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst