Mírov
Pamětní deska politickým vězňům 1939–1989

Pamětní deska politickým vězňům na vstupním objektu do věznice byla odhalena ke Dni lidských práv 9. prosince 1994 z iniciativy Vězeňské služby ČR, Konfederace politických vězňů, Sdružení bývalých politických vězňů a Svazu bojovníků za svobodu.

Věznice Mírov byla v období komunistického režimu místem výkonu trestu odnětí svobody mužů odsouzených za trestné činy proti státu v letech 1948–1950 (zák. č. 231/1948 Sb.) a v letech 1950–1989 za trestné činy proti republice (zák. č. 86/1950 Sb., zák. č. 140/1961 Sb.).

Od dubna 1949 do července 1951 v areálu věznice fungoval tábor nucených prací [viz Brno-střed. Pomník obětem táborů nucených prací] určený k internaci osob propuštěných z armády. Přikazování vojenských osob řídilo 5. oddělení hlavního štábu (obranné zpravodajství), jejich zadržení probíhalo v několika fázích od dubna 1949 do září 1950 v rámci tzv. akce D (důstojnické). V táboře se ocitli zejména ti, kteří byli po propuštění z armády bez práce nebo u nichž panovalo podezření z možného útěku za hranice nebo byli spojováni s „podezřelými“ (protirežimními) aktivitami. Přikazování mělo probíhat na základě slyšení před krajskými vojenskými komisemi, v praxi však byli většinou zadržení odvezeni rovnou do internace a vyrozumění o přikázání jim bylo doručeno zpětně. Za dobu existence TNP zde bylo internováno asi 270 důstojníků československé armády s různou vojenskou kariérou (legionáři, účastníci domácího i zahraničního odboje, příslušníci prvorepublikové armády bez odbojové zkušenosti i příslušníci vstoupivší do armády po válce). Po zatčení Bedřicha Reicina a vyšetřování praktik obranného zpravodajství byli postupně všichni internovaní propuštěni a tábor uzavřen.

Nápis:

UCTĚNÍ PAMÁTKY / POLITICKÝCH VĚZŇŮ / NA MÍROVĚ / 1939–1989 //

Fotografie

Adresa

Mírov 27, 789 53 Mírov

GPS

49°47'49.658"N, 16°50'50.278"E

Místo

na vstupním objektu do věznice

Okres

Šumperk

Rok odhalení

1994

Literatura

- BÍLEK, Jiří: Tábor nucené práce Mírov
- Vězni TNP Mírov. In: Historie a vojenství 4 (1998).
- BŘACHOVÁ, Věra: Akce „D“ a internace československých důstojníků v TNP Mírov. In: Politické elity v Československu 1918–1948. Praha 1994.
- HANZLÍK, František: Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945–1955. Praha 2015.


Webové odkazy

www.valka.cz/15354-Akce-D

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru