Mírov
Symbolický hrob Jánose Esterházyho

Symbolická připomínka Jánose Esterházyho byla odhalena v roce 1998 z iniciativy Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Nachází se na bývalém vězeňském hřbitově v Mírově, který byl v roce 2005 revitalizován a dedikován politickým vězňům.

Hrabě János Esterházy (1901–1957), významný politik maďarských menšinových stran v meziválečném Československu, byl v mírovské věznici vězněn od roku 1953 a zemřel zde v roce 1957 [viz Praha 5. Pamětní deska Jánosi Esterházymu].

Nápis:

GRÓF ESTERHÁZY JÁNOS / *14. III. 1901 †8. III. 1957 / A MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉG PARLAMENTI / KÉPVISELÖJE PRÁGÁBAN ÉS POZSONYBAN / 12 ÉVET SZENVEDETT BÖRTÖNÖKBEN / HILÉÉRT ÉS NÉPÉÉRT. / ELHÚNYT MÍROVBAN. / PARLAMENTNÍ POSLANEC MAĎARSKÉ / NÁRODNÍ MENŠINY V PRAZE A V BRATISLAVĚ / 12 LET TRPĚL V ŽALÁŘÍCH / ZA SVÉ PŘESVĚDČENÍ A SVŮJ NÁROD. / ZEMŘEL V MÍROVĚ. //

Adresa

Mírov (hřbitov), 789 01 Mírov

GPS

49°47'56.514"N, 16°51'3.784"E

Místo

na hřbitově politických vězňů, naproti obecnímu úřadu (č. p. 47)

Okres

Šumperk

Rok odhalení

1998

Literatura

- VRÁBEL, Ferdinand: Proces Jánosa Esterházyho pred Národným súdom a pokusy o jeho rehabilitáciu. In: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bystrica 2018.
- ZILIZI, Zoltán (ed.): O Jánosovi Esterházym v duchu stredoeurópskeho dialógu. Nitra 2016.
- TÓTH, Andrej: Ústřední politická autorita maďarské menšiny třicátých let 20. století – hrabě János Esterházy (1901–1957). In: Historica Olomucensia 45 (2013).
- MOLNÁR, Imre: Život a martýrska smrť Jánosa Esterházyho. Šamorín 2012.
- MALFATI-ESTERHÁZY, Alice – MOLNÁR, Imre: Případ Jánose Esterházyho. Soubor dokumentů a analýz. In: Střední Evropa 128 (2007).
- VALENTA, Jaroslav: Rehabilitace Jánose Esterházyho? In: Dějiny a současnost 3 (1996).


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/János_Esterházy
www.history.sav.sk/index.php?id=esterhazy

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru