Mladá Vožice
Pamětní deska internovaným duchovním v Radvanově

Žulová deska se zlatým nápisem je umístěna na kostele sv. Martina a připomíná nucený pobyt vysokých katolických hodnostářů v Radvanově (dnes součást města). Byla odhalena 18. srpna 2012 Jiřím Svobodou, kanovníkem katedrály sv. Víta v Praze, za přítomnosti praneteře kardinála Josefa Berana paní Drahuše Brabcové a zástupců města. Iniciátory a donátory pamětní desky jsou Zdeňka Zemanová s manželem.

Na sklonku roku 1963 se do zámku v Radvanově přestěhoval z Květova domu v Táboře charitní dům pro řeholnice Kongregace sester premonstrátek. Spolu s nimi se sem přesunuli i dříve věznění biskupové Štěpán Trochta a Stanislav Zela a opat Augustin Machalka. Stejně jako v charitním domě v Mukařově [viz Mukařov. Pamětní deska Josefu Beranovi] ani zde se již nejednalo o striktní držení v naprosté izolaci, jakkoli vysocí duchovní byli přirozeně i zde hlídáni Státní bezpečností. Mohli však již přijímat návštěvy, pohybovat se po obci a s povolením i vycestovat. 2. května 1964 sem byl převezen arcibiskup Josef Beran [viz Praha 6. Pomník Josefu Beranovi], který se zde dozvěděl o svém jmenování kardinálem (po této události byly návštěvy účelově zakázány) a 19. února 1965 odsud odcestoval přes Prahu do Říma.

Litoměřický biskup Štěpán Trochta (1905–1974) [viz Litoměřice. Pamětní deska Štěpánu Trochtovi], odsouzený v létě 1954 k 25 letům a propuštěný v květnu 1960, přišel do charitního domu v Táboře na počátku listopadu 1962 poté, co byl poslán do předčasného důchodu. V Radvanově pobýval až do července 1968, kdy byl soudně rehabilitován a mohl se vrátit do funkce. Světící biskup olomoucký Stanislav Zela (1893–1969), odsouzený na sklonku roku 1950 k 25 letům, byl do Radvanova převezen bezprostředně pro propuštění z vězení v říjnu 1963. Biskup Zela byl soudně rehabilitován v červnu 1969, avšak do diecéze a do úřadu se již vrátit nesměl a v prosinci zde zemřel.

Opat premonstrátského kláštera v Nové Říši Augustin Machalka (1906–1996), odsouzený na jaře 1950 k 25 letům, byl podmínečně propuštěn v březnu 1959. U sester premonstrátek v Táboře a pak v Radvanově žil od dubna 1959 až do pádu komunistického režimu. Dožil se navrácení kláštera v Nové Říši řeholní komunitě v roce 1991, o rok později z úřadu opata abdikoval. Provinciál jezuitského řádu František Šilhan (1905–1985), odsouzený spolu s opatem Machalkou rovněž na 25 let, byl podmíněně propuštěn na amnestii až v květnu 1965. V Radvanově žil od srpna 1965 do roku 1979, poté v charitním domě v Moravci, kde zemřel. Úřadu se vzdal v roce 1971.

Nápis:

PAMĚŤ NÁRODA / V NEDALEKÉM RADVANOVĚ NA ZÁMKU BYLI V 60. LETECH / 20. STOLETÍ INTERNOVÁNI TITO VÝZNAMNÍ DUCHOVNÍ: / THDR. JOSEF BERAN, ARCIBISKUP PRAŽSKÝ A PRIMAS ČESKÝ / THDR. ŠTĚPÁN TROCHTA, BISKUP LITOMĚŘICKÝ / THDR. STANISLAV ZELA, SVĚTÍCÍ BISKUP OLOMOUCKÝ / P. FRANTIŠEK ŠILHAN PROVINCIÁL T. J. / THDR. AUGUSTIN MACHALKA, OPAT NOVOŘÍŠSKÝ / … A DALŠÍ NESPRAVEDLIVĚ PRONÁSLEDOVANÍ… / VĚNOVALI MANŽELÉ ZEMANOVI //

Fotografie

Adresa

Morávkovo náměstí, 391 43 Mladá Vožice

GPS

49°31'58.781"N, 14°48'33.298"E

Místo

vlevo od vstupu do kostela sv. Martina

Okres

Tábor

Rok odhalení

2012

Literatura

- HRSTKOVÁ Jana: Premonstrátky – Květův dům v Táboře a Radvanov Charitní domov či místo internace? České Budějovice 2016 (bakalářská práce).
- KAPLAN, Karel: Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem, 1963–1973. Brno 2001.
- KOLOUCH, František: Internace biskupů. Praha 2018.
- VAŠKO, Václav: Dům na skále. 1–3. Kostelní Vydří 2004–2008.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/silhan-frantisek-7-1-1905
www.ustrcr.cz/cs/machalka-a-spol
www.ustrcr.cz/cs/zela-stanislav-12-7-1893
www.ustrcr.cz/cs/zela-a-spol

Změnit způsob procházení
pamětních míst