Mořina
Pomník politickým vězňům

Pomník politickým vězňům stojící na hraně nad lomem Mexiko tvoří hrubě osekaný blok kamene s reliéfním nápisem, v jeho vrchní části je prosekaný otvor ve tvaru mříže. Autorem památníku, jenž byl odhalen 30. června 2001 z iniciativy tehdejšího místopředsedy Konfederace politických vězňů Františka Šedivého, je akad. sochař Petr Váňa. Pomník finančně podpořily Lomy Mořina, a.s., vede k němu žlutá turistická trasa z Mořiny. U pomníku je umístěna informační tabule.

Tábor Mořina byl jedním z pracovních útvarů věznice Praha-Pankrác, v němž odsouzení pracovali pro vápenku národního podniku Železnorudné doly Nučice. Místo je známé také jako trestanecký lom, neboť zde byl za druhé světové války provozován trestanecký pracovní tábor a v krátké době po válce také pracovní tábor pro německé zajatce. Političtí vězni komunistického režimu jej pro extrémně tvrdé podmínky nazývají českým Mauthausenem.

Nápis:

NA PAMĚŤ / POLITICKÝM / VĚZŇŮM / 1949 / 1953 //
(doplňující tabule) DO TOHOTO LOMU BYLI V LETECH 1949–1953 POSÍLÁNI / POLITIČTÍ VĚZNI, ZESLÁBLÍ HLADOVĚNÍM A FYZICKÝMI / ÚTRAPAMI VE VYŠETŘOVACÍ A SOUDNÍ VAZBĚ, TRVAJÍCÍCÍ / ČASTO DÉLE NEŽ JEDEN ROK. ZDE BYLI NUCENI PRACOVAT / ZA NELIDSKÝCH PODMÍNEK, DENNĚ TRESTÁNI ZA NESPLNĚNÍ / VYSOKÝCH PRACOVNÍCH NOREM. SANKCE ZA NESPLNĚNÍ / ZHORŠOVALY JEJICH STAV AŽ K NAPROSTÉMU VYČERPÁNÍ. / CESTA Z TOHOTO PEKLA VEDLA S VYSOKÝMI HOREČKAMI / ČI VÁŽNÝM PORANĚNÍMI PŘES PANKRÁCKOU VĚZEŇSKOU NEMOCNICI. PROŠLO JÍM BĚHEM PĚTI LET VÍC NEŽ / 1000 POLITICKÝCH VĚZŇŮ. //

Fotografie

Adresa

Mořina (lom), 267 17 Mořina

GPS

49°57'25.538"N, 14°11'32.740"E

Místo

vyhlídka nad lomem Mexiko

Okres

Beroun

Rok odhalení

2001

Literatura

- ČAPEK, Miloslav: O mužích, na které se zapomnělo. Praha 2000.
- ČERNÝ, Josef: Za dráty komunismu. Praha 2005.
- GAĎOUREK, Ivan: Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní. Brno 1997.
- KROUPA, Mikuláš a kol.: Jedni z nás... Praha 2008.
- TOPINKA, Jiří: Pomníky obětem komunismu v Mořině a Zaječově. In: Minulostí Berounska 5 (2002).
- VRKOČOVÁ, Ludmila: Svědectví. Osudy politických vězňů 1947–1976. Praha 2007.


Webové odkazy

http://www.lomy-amerika.cz/zlociny-na-morine/

Změnit způsob procházení
pamětních míst