Myštěves
Pamětní deska internovaným biskupům

Pamětní desky, první s nápisem a druhá s portréty vězněných církevních hodnostářů, jejichž autorkou je ak. sochařka Dagmar Štěpánková-Černá, byly slavnostně odhaleny 28. května 2011 zásluhou Petra Piťhy, kněze a bývalého ministra školství. Čestnou stráž zajišťovali příslušníci Hradní stráže a Vězeňské služby ČR. Současně s pamětními deskami internovaným kněžím byla přítomným arcibiskupem Dominikem Dukou posvěcena i socha sv. Anežky Přemyslovny, na připomínku díla Blahoslavená Anežka Česká, které zde sepsal kardinál Beran. Zámeček Myštěves vlastnila do roku 1945, kdy byl znárodněn, rodina známého porodníka Václava Piťhy.

V 50. letech byli v Myštěvsi internováni arcibiskup pražský Josef Beran (1888–1969) [viz Praha 6. Pomník Josefu Beranovi], českobudějovický biskup Josef Hlouch (1902–1972) [viz České Budějovice. Pamětní deska Josefu Hlouchovi], brněnský biskup Karel Skoupý (1886–1972) a rožňavský biskup Róbert Pobožný (1890–1972). Pro jejich obsluhu zde s nimi byly uvězněny také řeholnice Zdislava Marie Benešová, sestra Felicitas Aloisie Bařínková z Kongregace Nejsvětější svátosti a Fides Karolína Dostálová z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Arcibiskup Beran a biskup Hlouch byli do Myštěvsi převezeni v dubnu 1953 z Růžodolu u Liberce, záhy sem přibyli i biskupové Skoupý a Pobožný, dosud internovaní ve svých rezidencích v Brně a Rožňavě. S výjimkou biskupa Pobožného, který byl z další internace v Roželově u Rožmitálu propuštěn v roce 1956, se ostatní církevní hodnostáři později opět ocitli ve společné internaci v Paběnicích [viz Paběnice. Pamětní deska internovaným biskupům].

Nápis:

V PROSTORÁCH TOHOTO DOMU BYLI VĚZNĚNI / V DOBĚ KOMUNISTICKÉ DIKTATURY 50. LET 20. STOLETÍ / ČLENOVÉ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO EPISKOPÁTU / J. E. JOSEF KARDINÁL BERAN, ARCIBISKUP PRAŽSKÝ / J. E. MONS. KAREL SKOUPÝ, BISKUP BRNĚNSKÝ / J. E. MONS. JOSEF HLOUCH, BISKUP ČESKOBUDĚJOVICKÝ / J. E. MONS. RÓBERT POBOŽNÝ, BISKUP ROŽŇAVSKÝ / K JEJICH OBSLUZE BYLY ZDE UVĚZNĚNY ŘEHOLNICE / S. M. ZDISLAVA (MARIE) BENEŠOVÁ, KSNS / S. M. FIDES (KAROLINA) DOSTÁLOVÁ, OF //

Fotografie

Adresa

Myštěves 111, 503 15 Myštěves

GPS

50°18'44.085"N, 15°33'38.197"E

Místo

vpravo na vstupním portálu hlavní budovy

Okres

Hradec Králové

Rok odhalení

2011

Literatura

- KOLOUCH, František. Internace biskupů. Praha 2018.
- VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Praha – Brno 2018.
- VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. Praha 2018.
- POLC, Jaroslav – SVOBODA, Bohumil: Kardinál Josef Beran. Praha 2008.
- KOLOUCH, František: Milion duší. Osudy biskupa Josefa Hloucha. Brno 2013.
- VAŠKO, Václav: Dům na skále 2. Církev bojující 1950 – květen 1960. Kostelní Vydří 2007.
- HANUŠ, Jiří: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno 2005.
- VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. Praha 1990.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/diktatura/panel10.pdf

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru