Nižbor
Pamětní deska Antonínu Hasalovi

Kamenná deska s rytým zlaceným textem a lipovými ratolestmi, kterou obci Nižbor věnovala rodina generála Hasala, je umístěna na budově zdejší základní školy. Byla odhalena u příležitosti 100. výročí narození generála Hasala 25. září 1993 za přítomnosti tehdejšího ministra obrany Antonína Baudyše, Hasalových dcer Dagmar Hasalové-Whiteové a Milici Hasalové-Moravčíkové, starostky Kateřiny Zuskové, členů Českého svazu bojovníků za svobodu a za doprovodu hudby Hradní stráže. Autorkou výtvarného návrhu desky je akademická malířka Líba Puchmajerová a realizoval ji kamenosochař Stanislav Šmída z Vracova na Moravě.

Antonín Hasal (1893–1960), legionář a účastník druhého odboje byl v letech 1940 až 1944 a 1946 až 1948 přednostou Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Bezprostředně po 21. červnu 1948, kdy byl (po abdikaci prezidenta Beneše) z funkce odvolán, zorganizoval úspěšný útěk rodiny na Západ. Ve Spojených státech generál Hasal spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa, působil jako poradce vládního úřadu pro otázky východní Evropy a stal se předsedou Československých důstojníků v exilu. V roce 1990 byl plně rehabilitován (za nedovolené opuštění republiky byl v Československu degradován) a roku 1995 vyznamenán Řádem bílého lva in memoriam. V říjnu 2011 byly jeho ostatky pietně uloženy na hřbitově ve Stradonicích u Nižboru.

Viz též Rakovník. Pamětní deska Antonínu Hasalovi.

Nápis:

ARMÁDNÍ GENERÁL / ANTONÍN HASAL-NIŽBORSKÝ / NAROZEN 7. LEDNA 1893 V NOVÉ HUTI POD NIŽBOREM / ZEMŘEL 22. DUBNA 1960 VE WASHINGTONU / VĚRNÝ SYN NÁRODA • BOJOVNÍK ZA ČESKOSLOVENSKOU SVOBODU A DEMOKRACII / 1914–1920 • RUSKÝ LEGIONÁŘ-STARODRUŽINÍK • HRDINA BITVY U ZBOROVA / 1920–1938 • SPOLUTVŮRCE ARMÁDY PRVNÍ REPUBLIKY / 1938–1945 • BOJOVNÍK PROTI NACISMU • / PŘEDNOSTA VOJENSKÉ KANCELÁŘE PREZIDENTA BENEŠE V LONDÝNĚ • VELITEL OSVOBOZENÉHO ÚZEMÍ / 1945 • MINISTR DOPRAVY V PRVNÍ VLÁDĚ OSVOBOZENÉ REPUBLIKY / 1948–1960 • SPOLUZAKLADATEL RADY SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA VE WASHINGTONU • / PŘEDSEDA SVAZU ČS. DŮSTOJNÍKŮ V EXILU //

Fotografie

Adresa

Školní 25, 267 05 Nižbor

GPS

49°59'57.796"N, 14°0'6.598"E

Místo

na budově základní školy

Okres

Beroun

Rok odhalení

1993

Literatura

- HANZLÍK, František – KONEČNÝ, Karel: Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Brno 2009.
- HANZLÍK, František: Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Praha 2012.
- NĚMEČEK, Jan: K životním osudům generála Antonína Hasala-Nižborského. In: Věstník muzejního spolku 41 (2003).
- VALIŠ, Zdeněk: Armádní generál Antonín Hasal-Nižborský. In: Vojenské rozhledy 1 (1993).

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru