Okrouhlice
Pamětní deska u Lípy svobody

Pamětní deska byla odhalena v roce 2017 z iniciativy Jiřího Šimka (*1922), který na jaře 1968 jako předseda tělovýchovné jednoty Sokol v Okrouhlici s pomocí místních občanů zorganizoval zasazení stromu jako symbolický akt podpory reformnímu procesu pražského jara. Instalování pamětní desky zaštítila obec Okrouhlice.

Podnět k sázení Stromů svobody k 50. výročí vzniku republiky vzešel od Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea na jaře 1968. Ačkoli tato celostátně vyhlášená akce měla vyvrcholit k 28. říjnu, některé stromy sázeli občané již na jaře. Jednalo se o výraz dynamicky se obnovující občanské společnosti, bez pookupačních konotací, které provázely sázení stromů na podzim [viz Nový Bydžov. Pamětní kámen u Lípy svobody].

Nápis:

PRO VÍRU, LÁSKU A NADĚJI / LÍPA SVOBODY / PRAŽSKÉ JARO 1968 / MOTTO: / „STROM JE SYMBOLEM ŽIVOTA A KRÁSY. SYMBOLEM LIDSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI A SCHOPNOSTI / ČLOVĚKA UDĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ, PROTOŽE STROMY SÁZÍME ODJAKŽIVA PRO SVÉ POTOMKY. / JE TO KRÁSNÁ ZELENÁ ŠTAFETA, KTEROU PŘEDÁVÁ JEDNA GENERACE DRUHÉ...“ //

Fotografie

Adresa

Okrouhlice 1, 582 31 Okrouhlice

GPS

49°37'47.119"N, 15°29'31.569"E

Místo

v zámecké zahradě

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2017

Změnit způsob procházení
pamětních míst