Olešnice
Pamětní deska Leopoldu Benáčkovi

Pamětní deska z černé leštěné žuly umístěná na budově Katolického domu orlovny byla posvěcena biskupem Karlem Otčenáškem 10. listopadu 2001 za přítomnosti zástupců města a kraje, bývalých politických vězňů a veřejnosti. Autorem desky je Josef Procházka, bývalý starosta Společnosti katolického domu v Olešnici. Náklady na realizaci desky byly hrazeny ze sbírky.

Leopold Benáček (19011977) působil v Olešnici od roku 1925 až do své internace. Zapojil se do práce v Orlu (v letech 19251931 starosta) a byl také členem obecního a okresního zastupitelstva. V září 1950 byl v rámci akce K (kláštery) internován, nejdříve v želivském klášteře [viz Želiv. Památník internovaným kněžím a řeholníkům], o rok později byl s dalšími kněžími převezen do kláštera v Hájku u Prahy a na počátku roku 1953 odsouzen lidovým soudem v Kladně na šest měsíců. Po propuštění v rámci květnové amnestie 1953 mu byl přikázán pobyt a práce na Státním statku Andělka u Frýdlantu v Čechách, poté pracoval v manuálních profesích v Brně. V roce 1963 mu byl vrácen státní souhlas k výkonu kněžské služby a nastoupil jako kněz do farnosti Nosislav u Židlochovic [viz Nosislav. Pamětní deska obětem válek a komunismu], kde působil až do své smrti. Byl pochován na olešnickém hřbitově. Na jeho počest se od roku 2000 v Olešnici každoročně v květnu koná Memorial P. Leopolda Benáčka, celostátní orelské závody v přespolním běhu.

Nápis:

O POSTAVENÍ TÉTO BUDOVY / KATOLICKÉHO DOMU – ORLOVNY / R. 1925–1926 SE ZASLOUŽIL / 21. OLEŠNICKÝ FARÁŘ, / V DOBĚ TOTALITY / PRONÁSLEDOVANÝ – VĚZNĚNÝ / P. LEOPOLD BENÁČEK / *14. 11. 1901 V MARTÍNKOVĚ / +19. 7. 1977 V NOSISLAVI //

Fotografie

Adresa

Gen. Čápka 80, 679 74 Olešnice

GPS

49°33'20.922"N, 16°25'18.987"E

Místo

na budově Katolického domu

Okres

Blansko

Rok odhalení

2001

Změnit způsob procházení
pamětních míst