Olomouc
Pamětní deska k 50. výročí okupace v srpnu 1968

Pamětní deska upomínající na 50. výročí okupace Československa byla odhalena 21. srpna 2018. O její umístění na budově divizního velitelství, která se po intervenci stala sídlem 28. a 29. sboru sovětských okupačních vojsk (dnes Pedagogická fakulta Univerzity Palackého), se zasloužil Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky a jeho členové plk. Bohumil Reml, pplk. Luděk Bartoš a plk. Antonín Suchý. Desku odhalili předseda spolku a prorektor univerzity za přítomnosti zástupců města Olomouc, Olomouckého kraje i Armády České republiky.

Na základě politického prověřování příslušníků československé armády, zahájeného prakticky vzápětí po intervenci, bylo do prosince 1971 z politických důvodů z armády propuštěno přes tři a půl tisíce vojáků z povolání. Významnou úlohu v její „očistě“ sehrál rozkaz ministra národní obrany z dubna 1969, jenž v reakci na zapojení především vojáků základní služby do tzv. hokejových událostí 28. a 29. března 1969 postihoval představitele „pravicových a protisocialistických sil“, kteří se přímo či nepřímo podíleli na „protisovětských provokacích“ a tím „rozvraceli čs. armádu a narušovali vztah k Sovětskému svazu“.

Viz též Plzeň. Pamětní deska k 50. výročí okupace v srpnu 1968.

Nápis:

VOJENSKÝ SPOLEK REHABILITOVANÝCH VOJÁKŮ / ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY / PŘIPOMÍNKA / 50. VÝROČÍ OKUPACE TEHDEJŠÍ ČSSR VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY / 21. SRPNA 1968 / STATEČNÍ VOJÁCI Z POVOLÁNÍ A OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI VS / S OKUPACÍ NESOUHLASILI. NA NĚ SE NESMÍ NIKDY ZAPOMENOUT! / VSR AČR OLOMOUC / 21. SRPNA 2018 //

Fotografie

Adresa

Žižkovo náměstí 951/5, 779 00 Olomouc

GPS

49°35'44.556"N, 17°15'52.720"E

Místo

vpravo od vchodu do budovy Pedagogické fakulty UP

Okres

Olomouc

Rok odhalení

2018

Literatura

- ČERMÁK, Miloslav (ed.): Olomouc v roce 1968. Olomouc 2015.
- MADRY, Jindřich: Počátky normalizace a armáda (duben–srpen 1969). In: Historie a vojenství 4 (1993).
- MADRY, Jindřich: Stupňování normalizačních opatření po srpnu 1969 v Československu a jeho armádě (1969–1971). In: Historie a vojenství 5 (1993).
- MASKALÍK, Alex: Normalizačná „očista“ veliteľského zboru ČSĽA v rokoch 1968–1971. In: Vojenská história 1 (2014).
- Sedm olomouckých dnů. 21.–27. srpen 1968. Olomouc 1990.


Webové odkazy

www.68.usd.cas.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst