Olomouc
Pamětní deska Františku Tomáškovi

Pamětní deska je umístěna ve vestibulu budovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a byla odhalena 10. prosince 1997. Požehnal ji apoštolský nuncius J. E. Giovanni Coppa. Autorem desky je akademický sochař Zdeněk Kolářský a byla financována z prostředků Univerzity Palackého.

František Tomášek (1899–1992) se narodil ve Studénce v rodině učitele [viz Studénka. Pamětní deska Františku Tomáškovi], vzdělání získal v Olomouci (Slovanské gymnázium, Arcibiskupský seminář, Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta). Na kněze byl vysvěcen v roce 1922, poté sloužil jako katecheta v Olomouci a v Kelči [viz Kelč. Pamětní deska Františku Tomáškovi]. Na bohoslovecké fakultě působil před druhou světovou válkou i po ní. V říjnu 1949 byl papežem Piem XII. jmenován světícím biskupem olomouckým, biskupské svěcení přijal tajně z rukou tehdy internovaného olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy [viz Ostrava. Pamětní deska Františku Tomáškovi]. V letech 1951–1954 byl internován v Želivě [viz Želiv. Památník internovaným kněžím a řeholníkům], po propuštění nastoupil jako administrátor v Moravské Huzové [viz Moravská Huzová. Pamětní deska Františku Tomáškovi], kde strávil jedenáct let. V letech 1963–1965 se účastnil Druhého vatikánského koncilu a v roce 1965 byl jmenován papežem Pavlem VI. apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze, v dubnu 1976 kardinálem „in pectore“ (jmenování zveřejněno v červnu 1977) a v prosinci 1977 pražským arcibiskupem.

V roce 1987 František Tomášek vyhlásil desetiletý program duchovní obnovy českého národa k miléniu smrti sv. Vojtěcha a o rok později podpořil petici moravských katolíků požadující dodržování demokratických svobod občanů. Po Palachově týdnu v lednu 1989 protestoval proti brutalitě policejních zásahů a v listopadu vedl pouť věřících z Československa do Říma na svatořečení Anežky České, o nějž se osobně významně zasadil. Na závěr oslav svatořečení při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta 25. listopadu se jménem katolické církve přihlásil k probíhajícím politickým změnám („V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“). František Tomášek zemřel 4. srpna 1992 v Praze.

Nápis:

FRANTIŠEK KARDINÁL TOMÁŠEK, / 1899–1992 / PROFESOR THEOLOGICKÉ FAKULTY V OLOMOUCI, / ARCIBISKUP PRAŽSKÝ A PRIMAS ČESKÝ. / SVÝM POSTOJEM V BOJI ZA LIDSKÁ PRÁVA / A SPRAVEDLNOST SE STAL SYMBOLEM NÁRODA. //

Fotografie

Adresa

Univerzitní 244/22, Olomouc

GPS

49°41'39.460"N, 17°14'34.380"E

Místo

ve vestibulu budovy

Okres

Olomouc

Rok odhalení

1997

Literatura

- BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří a kol.: Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. Brno 2010.
- HARTMANN, Jan – SVOBODA, Bohumil – VAŠKO, Václav a kol.: Kardinál Tomášek. Praha 1994.
- JONOVÁ, Jitka: František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka Tomáška. Uherské Hradiště 2014.
- SVOBODA, Bohumil: Na straně národa. Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965–1989). Praha 2006.


Webové odkazy

cs.wikisource.org/wiki/Všemu_lidu_Československa

Změnit způsob procházení
pamětních míst