Ořechov
Pomník Jaroslavu Němcovi

Pomník zdejšímu rodáku byl odhalen 20. října 2018, u příležitosti oslav stého výročí založení republiky. Jedním z iniciátorů připomínky byl muzeolog Jiří Severin. Slavnostního odhalení se zúčastnili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starostka obce Jarmila Jilgová, zástupci Československé společnosti pro vědy a umění a další hosté. Pomník, jehož autorem je sochař Ondřej Oliva, tvoří žulový obelisk svázaný třemi bronzovými stuhami symbolizujícími životní etapy JUDr. Jaroslava Němce a se znakem obce na jeho vrcholu.

Jaroslav Němec (1910–1992) působil jako právník u Krajského soudu v Uherském Hradišti, po okupaci se zapojil do odboje, poté odešel do exilu, kde se připojil k zahraniční československé armádě. Poté, co byl londýnskou exilovou vládou jmenován polním prokurátorem u 1. čs. armádního sboru v SSSR, odjel v srpnu 1944 na východní frontu. Zde podstoupil spor s velitelem Ludvíkem Svobodou kvůli prosovětské agitaci na Podkarpatské Rusi a zadržování procesu obnovování čs. státní správy. Po válce z armády na vlastní žádost odešel a do února 1948 působil ve zpravodajském odboru ministerstva vnitra. Do nového exilu odešel na podzim 1950, v USA, kde se usadil, byl činný v exilových strukturách. Stal se jedním ze zakladatelů Společnosti pro vědy a umění (1958), nepolitické organizace reprezentující Československo na Západě prostřednictvím umělecké a akademické komunity v exilu. V roce 1998 Jaroslava Němce in memoriam vyznamenal prezident Václav Havel Medailí Za zásluhy.

Nápis:

⦁ VLASTENEC ⦁ FOLKLORISTA ⦁ HUDEBNÍK ⦁ HISTORIK ⦁ SPISOVATEL ⦁ AUTOR KNIHY OŘECHOV DĚJINY OBCE ⦁/ „KNIHY MAJÍ SVÉ OSUDY, STEJNĚ JAKO LIDÉ“ / JUDR. JAROSLAV NĚMEC 1910–1992 OŘECHOVSKÝ RODÁK / ⦁ BOJOVNÍK ZA SVOBODU ⦁ PLUKOVNÍK V ZÁLOZE ⦁ / ⦁ ČLEN SKUPINY OBRANY NÁRODA ⦁ ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI PRO VĚDY A UMĚNÍ VE WASHINGTONU ⦁ KNIHOVNÍK V NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE⦁ / MMXVIII //

Fotografie

Adresa

Ořechov 105, 687 37 Ořechov

GPS

49°1'51.564"N, 17°18'1.136"E

Místo

na volném prostranství u obecního úřadu

Okres

Uherské Hradiště

Rok odhalení

2018

Literatura

RECHCÍGL, Miloslav: Pro vlast: padesát let Společnosti pro vědy a umění (SVU). Praha 2012.


Webové odkazy

www.svu2000.org/jaroslav-nemec-memorial/

Změnit způsob procházení
pamětních míst