Ostrov-Vykmanov
Pamětní deska na Věži smrti

Pamětní deska byla odhalena 29. května 1993 Konfederací politických vězňů. Věž smrti se stala v roce 2008 národní kulturní památkou, je jedním ze symbolů utrpení politických vězňů v uranových dolech.

Tábor Vykmanov s krycím označením L byl založen v únoru 1951 jako pracoviště, kde se v tzv. Rudé věži či Věži smrti drtila a třídila uranová ruda vytěžená v jednotlivých jáchymovských dolech. Zde se také připravovaly dopravní transporty do Sovětského svazu: tzv. čistou rudou se plnily plechové barely, méně kvalitní se volně nakládala na vagony. Práce v drtírně patřila ke zdravotně nejrizikovějším, vězni – mezi nimi mnoho duchovních či odsouzených k trestům v rámci výkonu trestu (např. tzv. útěkáři) – zde přicházeli do bezprostředního styku s radioaktivním prachem. Tábor byl zrušen v květnu 1956.

Nápis:

VĚŽ SMRTI / KONEČNÉ PRACOVIŠTĚ POLITICKÝCH / VĚZŇŮ PADESÁTÝCH LET / URČENÝCH K LIKVIDACI. / KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ / 29. 5. 1993 //

Fotografie

Adresa

Vykmanov – Dolní Žďár, 363 01 Ostrov

GPS

50°19'44.570"N, 12°57'12.370"E

Místo

místo ve správě KPV se nachází v uzavřeném areálu bývalého podniku Škoda Plzeň a je veřejnosti běžně nepřístupné

Okres

Karlovy Vary

Rok odhalení

1993

Změnit způsob procházení
pamětních míst