Ostrava
Pamětní deska Jaromíru a Dolores Šavrdovým

Pamětní deska manželům Šavrdovým byla umístěna 18. listopadu 2014 před domem, v němž bydleli. Autorkou betonové desky se symbolem labyrintu je sochařka Šárka Mikesková. Iniciátorem vzniku a umístění desky byly okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Antikvariát a klub Fiducia a občanské sdružení Pant.

Dolores Šavrdová (1938–2012) a Jaromír Šavrda (1933–1988) se významně angažovali v boji proti normalizačnímu režimu. Jejich byt se stal centrem opozičního hnutí na Ostravsku, kde se signatáři Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ pravidelně scházeli.

Jaromír Šavrda vystudoval bohemistiku a od poloviny 60. let působil jako spisovatel z povolání. Za normalizace založil samizdatovou edici Libri prohibiti, v níž vydával i své práce, opisoval ale i tituly pro Ludvíka Vaculíka vydávané v jeho edici Petlice. Za šíření zakázané literatury byl v roce 1978 zatčen a odsouzen (v srpnu 1979) na dva a půl roku. Trest odpykával ve věznici v Ostrově. Po propuštění v březnu roku 1981 podepsal Chartu 77, pokračoval v samizdatových edicích, přepisoval materiály Charty 77 a VONS. V září 1982 byl Jaromír Šavrda opět zatčen a v březnu 1983 Krajským soudem v Ostravě znovu odsouzen na 25 měsíců. Trest si přes vážný zdravotní stav (od poloviny 70. let byl v invalidním důchodu) odpykal v plné výši (do května 1984). Nepomohly protesty československé opozice ani evropských spisovatelů, které upozorňovaly na absurdnost důvodu jeho kriminalizace (opisování knih na stroji). Jaromír Šavrda zemřel 2. května 1988 v 55 letech. V roce 1998 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka IV. třídy.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ / ŽILI MANŽELÉ / ŠAVRDOVI, / TEŽCE ZKOUŠENÍ / V DOBÁCH / NORMALIZACE / JAROMÍR *25. 5. 1933 †2. 5. 1988 / DOLORES *26. 4. 1938 †8. 7. 2012 //

Fotografie

Adresa

Výškovická 2573/87, 700 30 Ostrava-Zábřeh

GPS

49°47'30.816"N, 18°13'43.456"E

Místo

na trávníku vpravo od vstupu do domu

Okres

Ostrava-město

Rok odhalení

2014

Literatura

- KRÁL, Jan: Podzemní Ostrava. Osmdesátá léta a život s policií. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 25 (2011).
- MÁLKOVÁ, Iva: Jaromír Šavrda: tvůrce v zástupu i v opozici. Praha 2017.
- ŠAVRDA, Jaromír: Ostrov v souostroví. Praha 2009.
- ŠAVRDA, Jaromír: Přechodné adresy. Ostrava 1991.


Webové odkazy

www.moderni-dejiny.cz/
www.slovnikceskeliteratury.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst