Ostrava
Pamětní deska Karlu Biňovcovi

U příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu byla 27. června 2015 v ulici U Oblouku odhalena pamětní deska Karlu Biňovcovi. Díky iniciativě Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia ji vytvořila sochařka Šárka Mikesková a byla umístěna před domem, kde publicista, redaktor a ostravský disident dlouhá léta bydlel.

Karel Biňovec (1924–1991) po studiích divadelní režie na Janáčkově akademii múzických umění prošel jako herec a režisér řadou oblastních divadelních scén. V 60. letech působil jako redaktor literární redakce ostravského studia Československého rozhlasu, který během pražského jara řídil a odkud musel poté z politických důvodů odejít (v roce 1969 byl vyloučen z KSČ), do odchodu do důchodu pracoval v ostravské městské knihovně. Pak se věnoval literární tvorbě, psal fejetony pro vysílání Radia Svobodná Evropa a přispíval do samizdatových časopisů a v roce 1987 podepsal Chartu 77 [viz též Ostrava. Pamětní deska Jaromíru a Dolores Šavrdovým]. V listopadu 1989 se aktivně zapojil do veřejného života, stál u zrodu ostravského Občanského fóra a stal se poslancem České národní rady.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ / ŽIL / ČESKÝ NOVINÁŘ A DISIDENT / KAREL BIŇOVEC / 23. 10. 1924 / 30. 6. 1991 //

Fotografie

Adresa

U Oblouku 501/5, 708 00 Ostrava-Poruba

GPS

49°49'22.547"N, 18°10'26.872"E

Místo

v trávníku naproti vchodu č. 5

Okres

Ostrava-město

Rok odhalení

2015

Literatura

KRÁL, Jan: Podzemní Ostrava. Osmdesátá léta a život s policií. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 25 (2011).


Webové odkazy

www.moderni-dejiny.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst