Rakovník
Pamětní deska Antonínu Hasalovi

Bronzová deska s textem a lipovou ratolestí je umístěna na budově Gymnázia Zikmunda Wintra. Byla odhalena 13. června 2003 při příležitosti oslav 170. výročí založení školy.

Generál Antonín Hasal (1893–1960) [viz Nižbor. Pamětní deska Antonínu Hasalovi] byl jedním z mnoha československých důstojníků, kteří před hrozící perzekucí ze strany komunistického režimu odešli do exilu. Čestné občanství města mu bylo uděleno v roce 1946.

Nápis:

NA TÉTO ŠKOLE / STUDOVAL V LETECH 1907–1912 / ARMÁDNÍ GENERÁL / ANTONÍN B. HASAL / DIPLOMAT A VLASTENEC / ČESTNÝ OBČAN RAKOVNICKÝ //

Fotografie

Adresa

nám. Jana Žižky 186, 269 01 Rakovník

GPS

50°6'15.209"N, 13°43'59.199"E

Místo

vpravo od vchodu do budovy Gymnázia Zikmunda Wintra

Okres

Rakovník

Rok odhalení

2003

Literatura

- VALIŠ, Zdeněk: Armádní generál Antonín Hasal-Nižborský. Vojenské rozhledy 1 (1993).
- NĚMEČEK, Jan: K životním osudům generála Antonína Hasala-Nižborského. Věstník muzejního spolku 41 (2003).
- HANZLÍK, František – KONEČNÝ, Karel: Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Brno 2009.
- HANZLÍK, František: Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Praha 2012.


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Hasal

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru