Pardubice
Pamětní deska politickým vězňům 1939–1989

Pamětní deska politickým vězňům 1939–1989 byla odhalena ke Dni lidských práv 10. prosince 1993 z iniciativy Vězeňské služby ČR, Konfederace politických vězňů a Sdružení bojovníků za svobodu.

Věznice v Pardubicích byla v letech 1948–1950 místem výkonu trestu odnětí svobody žen odsouzených za trestné činy proti státu (zák. č. 231/1948 Sb.) a v letech 1950–1989 za trestné činy proti republice (zák. č. 86/1950 Sb. a 140/1961 Sb.). V letech 1949–1951 zde byli také internováni muži i ženy v táboru nucené práce [viz Brno-střed. Pomník obětem táborů nucených prací].

V červnu 1956 zde dvanáct politických vězeňkyň – v reakci na tvrzení komunistického režimu, že v Československu nejsou vězněni lidé z politických důvodů – napsalo dopis generálnímu tajemníku Organizace spojených národů. Dopisy zadržené cenzurou a kvalifikované režimem jako pokus o „hanobení Československé republiky v zahraničí“ se staly záminkou pro přísné kázeňské tresty (držení v izolaci apod.) pisatelek, např. prof. Růženy Vackové (1901–1982) [viz Tišnov. Pomník obětem komunismu], Dagmar Skálové (1912–2002) [viz Plzeň. Pamětní deska obětem z řad Junáka] či Vlasty Charvátové (1920–2011), odsouzené na doživotí v procesu konaném 19.–22. srpna 1949, v němž byl odsouzen k trestu smrti její manžel Josef Charvát (popraven 5. listopadu 1949). Statečnost jejich činu znamenala pro většinu z nich také vyloučení z amnestie v roce 1960 (V. Charvátová byla propuštěna 1963, D. Skálová 1965, prof. Vacková dokonce až 1967).

Nápis:

UCTĚNÍ PAMÁTKY / POLITICKÝCH VĚZŇŮ / V PARDUBICÍCH / 1939–1989 / SBS VS ČR KPV / 10. 12. 93 //

Fotografie

Adresa

Husova 194 (věznice), 530 44 Pardubice

GPS

50°2'36.780"N, 15°48'3.040"E

Místo

na nádvoří věznice v Pardubicích, místo není veřejně přístupné

Okres

Pardubice

Rok odhalení

1993

Literatura

- BLÁHOVÁ, Ivana – BLAŽEK, Lukáš – BOŠTÍK, Martin – STARÁ, Tereza: Jménem republiky!: osm případů zvůle komunistické justice. Praha 2015.
- BURSÍK, Tomáš: 12 dopisů napsaných generálnímu tajemníkovi OSN z pardubické věznice v roce 1956. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí 2006.
- BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času... Ale ne sebe! Životy politických vězeňkyň v československých věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. Praha 2006.
- ŠIMKOVÁ, Dagmar: Byly jsme tam taky. Praha 2003.
- VACKOVÁ, Růžena: Vězeňské přednášky. Praha 1999.

Změnit způsob procházení
pamětních míst