Plzeň
Čestný hrob Heliodora Píky

Žulový pomník nepravidelného tvaru s vytesaným zlaceným nápisem a kulatým bronzovým medailonem se znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, jehož autorem je malíř a sochař Vladimír Havlic, byl odhalen z iniciativy Armády ČR, města Plzeň, Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů 19. června 1999.

Generál Heliodor Píka (1897–1949) byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti [viz Štítina. Pomník Heliodoru Píkovi]. Poprava byla vykonána ve věznici Plzeň-Bory [viz Plzeň. Pamětní deska Heliodoru Píkovi], jeho tělo nebylo rodině vydáno k pohřbení. Podle některých svědectví měly být zpopelněné ostatky uloženy do společného hrobu na plzeňském ústředním hřbitově v roce 1953, přesné místo se však nepodařilo identifikovat.

Nápis:

MÝM POSLEDNÍM PŘÁNÍM JEST / ABY NÁROD ZŮSTAL SJEDNOCEN /A ABY KAŽDÝ BEZ ROZDÍLU / PRACOVAL NA SJEDNOCENÍ NÁRODA / 06.04 HOD. 21. 6. 1949 / NA PAMĚŤ GENERÁLA / HELIODORA PÍKY / NAROZEN 3. 7. 1887 ŠTÍTINA U OPAVY / NEZÁKONNĚ POPRAVEN 21. 6. 1949 PLZEŇ-BORY / POPEL VLASTENCE / DIPLOMATA / A OBĚTI KOMUNISMU / BYL AŽ PO LETECH ULOŽEN / V JEDNOM ZE SPOLEČNÝCH / HROBŮ ZDEJŠÍHO HŘBITOVA. //
(vlevo) ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY / MĚSTO PLZEŇ / ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ PLZEŇ / ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PLZEŇ / KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ PLZEŇ / 19. 6. 1999 //

Fotografie

Adresa

Rokycanská 125, 312 00 Plzeň 4 – Doubravka

GPS

49°44'49.760"N, 13°25'58.460"E

Místo

Ústřední hřbitov, oddělení P 4 (vpravo před Velkou obřadní síní)

Okres

Plzeň-město

Rok odhalení

1999

Změnit způsob procházení
pamětních míst