Plzeň
Čestný hrob Jindřicha Čadíka

Čestný hrob univerzitního profesora Jindřicha Čadíka jako vyjádření úcty významné osobnosti města označuje pamětní deska, osazená Správou hřbitovů a krematoria Magistrátu města Plzně u hrobového místa v říjnu 2012.

Ředitel uměleckoprůmyslového muzea v Plzni Jindřich Čadík (1891–1979), za války vězněný za odbojovou činnost, byl postaven do čela procesu se skupinou plzeňské předúnorové nekomunistické elity a v červnu 1951 (údaj na desce je chybný) odsouzen za velezradu a špionáž na doživotí [viz Horní Bříza. Pamětní deska Josefu Sporkovi]. Po amnestování v roce 1963 se v polovině 60. let mohl vrátit jako pomocná síla do plzeňského muzea během pražského jara i odborně a publikačně působit (jeho specializací byla archeologie a dějiny umění). Ačkoli byl prof. Čadík v roce 1968 rehabilitován, čekala jej s nástupem normalizace opětovná ostrakizace.

Nápis:

PHDR. JINDŘICH ČADÍK / *10. BŘEZNA 1891, STRAČOV / †1. LEDNA 1979, PLZEŇ / UNIVERZITNÍ PROFESOR, ARCHEOLOG, HISTORIK, / VĚDECKÝ MUZEJNÍ PRACOVNÍK / PO UNIVERZITNÍCH STUDIÍCH BYL OD ROKU 1911 ASISTENTEM / ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. OD ROKU 1917 / PRACOVAL V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUZEU V PLZNI JAKO KNIHOVNÍK / A O ŠEST LET POZDĚJI SE STAL JEHO ŘEDITELEM. V LETECH 1934–1936 VEDL / ODDĚLENÍ KLASICKÉ ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU FF UK / A V LETECH 1936–1939 BYL JEHO ŘEDITELEM. V OBDOBÍ 1943–1945 BYL / VĚZNĚN FAŠISTY. ROKU 1950 BYL V ZINSCENOVANÉM PROCESU ODSOUZEN / NA DOŽIVOTÍ, A TO ZA ÚDAJNOU VELEZRADU A ŠPIONÁŽ. / PO TŘINÁCTI LETECH / BYL SICE AMNESTOVÁN, JEHO ZDRAVÍ VŠAK JIŽ BYLO PODLOMENO. NĚKOLIK / LET PAK OPĚT PŮSOBIL V PLZEŇSKÉM MUZEU, ALE PO ROCE 1968 BYL AŽ / DO SVÉ SMRTI ZNOVU PERZEKUOVÁN. //

Fotografie

Adresa

Rokycanská 125, 312 00 Plzeň 4 – Doubravka

GPS

49°44'54.928"N, 13°26'1.450"E

Místo

Ústřední hřbitov, odd. 69, místo O41

Okres

Plzeň-město

Rok odhalení

2012

Literatura

MORÁVKOVÁ, Naděžda – ŘEHOŘ, Vít: Odbojová činnost plzeňského historika Jindřicha Čadíka za války a po únoru 1948. In: Východočeské listy historické 30 (2013).


Webové odkazy

http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/ČADÍK_Jindřich_11.3.1891-1.1.1979

Změnit způsob procházení
pamětních míst