Plzeň
Památník obětem komunistického teroru

Prostranství před budovou Komerční banky (dříve Státní banky československé, postavena 1981 na místě zbořeného tzv. malého německého divadla) bylo v roce 1983 upraveno na terasovitě uspořádaný prostor se sochařskou výzdobou jako památník československo-sovětského přátelství. Autorem soch z bronzu a žuly byl Rudolf Svoboda. Mramorový obelisk v zadní části sousoší byl z iniciativy města Plzeň a Konfederace politických vězňů v roce 1993 přeměněn na památník obětem komunistického teroru, který má připomínat utrpení politických vězňů v nedaleké budově na Anglickém nábřeží, kde sídlilo Krajské velitelství Státní bezpečnosti.

Nápis:

OBĚTEM / KOMUNISTICKÉHO / TERORU / 1948–1989 / MĚSTO PLZEŇ / KPVČ //

Fotografie

Adresa

Anglické nábřeží, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí

GPS

49°44'39.330"N, 13°22'46.950"E

Místo

na nábřeží před budovou Komerční banky

Okres

Plzeň-město

Rok odhalení

1993

Změnit způsob procházení
pamětních míst