Plzeň
Pamětní deska Karlu Sykovi

Mosazná pamětní deska byla odhalena v červnu 2017 z iniciativy bývalých žáků výtvarníka Karla Syky. Pamětní desku umístěnou v budově základní umělecké školy navrhli akademický sochař František Bálek a Pavel Botka.

Výtvarník Karel Syka (*1949) vystudoval výtvarnou výchovu na plzeňské pedagogické fakultě, kde se v průběhu pražského jara jako studentský aktivista zapojil do činnosti studentské akademické rady. Během normalizace působil jako propagační výtvarník a zejména jako výtvarný pedagog, učil na základní umělecké škole. Za své kritické postoje vůči komunistickému režimu podpořené perzekucí rodiny v padesátých letech byl pronásledován Státní bezpečností. V listopadu 1989 se podílel na tvorbě letáků a plakátů a pod záštitou Občanského fóra pořádal různé kulturní aktivity.

Nápis:

V LETECH 1974 AŽ 1989 ZDE CÍLENĚ / KAZIL SOCIALISTICKOU VÝCHOVU ŽACTVA / MGR. KAREL SYKA //

Fotografie

Adresa

Jagellonská 695/14, 301 00 Plzeň 3

GPS

49°44'31.423"N, 13°22'35.605"E

Místo

ve vestibulu základní umělecké školy

Okres

Plzeň-město

Rok odhalení

2017

Změnit způsob procházení
pamětních míst