Plzeň
Pamětní deska obětem z řad Junáka

Bronzová pamětní deska s rytým nápisem a plastickým reliéfem skautské lilie věnovaná obětem z řad Junáka byla odhalena z iniciativy a za finančního přispění Plzeňské rady Junáka. Slavnostní odhalení proběhlo 22. května 1998 u příležitosti devátého valného sněmu skautské organizace. Odhalení desky, jež vznikla podle autorského návrhu akademického malíře Vladimíra Havlice, se zúčastnili představitelé města, zástupci Konfederace politických vězňů a Junáka.

Jednou z perzekvovaných skautek je plzeňská rodačka Dagmar Skálová (1912–2002), jež byla v květnu 1949 zatčena za účast v ilegální skupině Zvon, ve které byly zapojeny některé junácké oddíly. Byla postavena do čela procesu s dalšími 22 skauty a Státním soudem odsouzena (5.–8. srpna 1949) na doživotí. Její manžel Karel Skála (1905–1973), poválečný skautský náčelník pražské organizace, byl odsouzen v následném procesu (15. a 16. srpna 1949) na 24 let. Dagmar Skálová byla jednou z mála vyšetřovaných, kteří našli sílu odvolat své původní „doznání“, a patřila mezi dvanáct politických vězeňkyň, které v roce 1956 z vězení adresovaly dopis generálnímu tajemníku Organizace spojených národů [viz Pardubice. Pamětní deska politickým vězňům 1939–1989]. S manželem se během pražského jara aktivně zasazovala o obnovu skautského hnutí.

Nápis:

PAMÁTCE / SESTER A BRATŘÍ / KTEŘÍ V DOBĚ OKUPACE / 1939–1945 / OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY / A TĚCH / KTEŘÍ BYLI POSTIŽENI / KOMUNISTICKÝM / REŽIMEM / PLZEŇSKÁ RADA JUNÁKA 1998 //

Fotografie

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 1931/12, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí

GPS

49°44'30.570"N, 13°22'21.460"E

Místo

na průčelí budovy ČSOB

Okres

Plzeň-město

Rok odhalení

1998

Literatura

- KOURA, David – FAIRAISL, Zdeněk a kol.: Století skautingu na Plzeňsku. Plzeň 2013.
- POUSTA, Zdeněk: Dagmar Skálová. In: Vězeňské přednášky. Praha 1999.


Webové odkazy

www.skaut.cz/hrdinkadagmarskalova/

Změnit způsob procházení
pamětních míst