Poděbrady
Plakát bratřím Mašínům na dětském orloji

Dětský obrázkový mechanický orloj odhalil 28. října 2011 poděbradský starosta Ladislav Langr, jenž byl zároveň jeho iniciátorem. Orloj plakátovou formou znázorňuje dějiny města a jedno z vyobrazení je věnováno bratřím Mašínům. Autory orloje jsou Petr Prchal a Lucie Seifertová. Připomínka Mašínů, jež je pojata jako oznámení o konání orientačního běhu Poděbrady–Berlín, vzbudila obvyklé kontroverzní reakce.

V říjnu 1953, po provedení několika ozbrojených akcí [viz Chlumec nad Cidlinou. Pamětní deska Oldřichu Kašíkovi; Čelákovice. Pamětní deska Jaroslavu Honzátkovi], se Ctirad (1930–2011) a Josef (*1932) Mašínové spolu s dalšími třemi členy skupiny rozhodli opustit republiku. Během dramatické třicetidenní cesty východním Německem se skupina několikrát ocitla ve velmi kritické situaci, kdy je pronásledovaly tisíce příslušníků armády a policie. Bratřím Mašínům a Milanu Paumerovi (1931–2010) [viz Poděbrady. Pamětní deska Milanu Paumerovi] se podařilo probít do Západního Berlína. Dva členové skupiny – Václav Švéda (1921–1955) a Zbyněk Janata (1933–1955) – byli na území NDR zatčeni a předáni československým orgánům. V listopadu a prosinci 1953 byli v Československu pozatýkáni příbuzní členů skupiny i jejich další spolupracovníci. V lednu 1955 bylo Nejvyšším soudem souzeno 17 osob: strýc bratří Mašínů Ctibor Novák (1902–1955), Václav Švéda a Zbyněk Janata byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni 2. května 1955 v Praze na Pankráci. Zdena Mašínová (1907–1956), která byla v době zatčení již těžce nemocná, byla souzena v samostatném procesu v červnu 1955 a zemřela o rok později v pardubické věznici [viz též Poděbrady. Pamětní deska Josefu Mašínovi a Zdeně Mašínové; Praha 8. Symbolický hrob Zdeny Mašínové]. V případě bratří Mašínů a Milana Paumera bylo trestní stíhání pozastaveno a československé úřady o jejich vydání opakovaně a neúspěšně žádaly Spojené státy, kam všichni tři zamířili a kde vstoupili do armády. Otázka jejich případného trestního stíhání se znovu otevřela po roce 1989 a právně byla uzavřena v roce 1995, kdy městský soud prohlásil tuto záležitost za promlčenou.

Nápis:

ORIENTAČNÍ BĚH / PO STOPÁCH BRATŘÍ MAŠÍNŮ / TRASA VEDE Z PODĚBRAD DO BERLÍNA. / KOMPAS, MAPA A JÍDLO BUDOU U STARTU ODEBRÁNY. / BRATŘI MAŠÍNOVÉ, SYNOVÉ JEDNOHO ZE „TŘÍ KRÁLŮ“ / (SLAVNÉ ODBOJOVÉ SKUPINY PROTI NACISTŮM), / SE PO ROCE 1948 NESMÍŘILI S TOTALITNÍ VLÁDOU KOMUNISTŮ. / BYLI PŘESVĚDČENI, ŽE KDYŽ KOMUNISTÉ POPRAVUJÍ NEVINNÉ, / ONI MAJÍ PRÁVO BOJOVAT PODOBNÝMI PROSTŘEDKY. / DNEŠNÍ SPOLEČNOST JE ROZDĚLENA NA DVA TÁBORY – / JEDNI JE POVAŽUJÍ ZA HRDINY, DRUZÍ ZA VRAHY. / V LETECH 1940–1953 ŽILI V PODĚBRADECH. / JEJICH ÚTĚK DO ZÁPADNÍHO BERLÍNA SE STAL LEGENDOU. / MAMINKA BRATRŮ POTÉ BYLA UVĚZNĚNA ZA ŠPATNOU VÝCHOVU / SVÝCH SYNŮ A ZA HROZNÝCH PODMÍNEK / ZEMŘELA V KOMUNISTICKÉ VĚZNICI. //

Fotografie

Adresa

Na Valech, 290 01 Poděbrady

GPS

50°8'36.143"N, 15°7'9.345"E

Místo

vpravo při vstupu do Lázeňského parku

Okres

Nymburk

Rok odhalení

2011

Literatura

- MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan – BLAŽEK, Petr (ed.) – BEZDĚKOVÁ, Olga (ed.): Cesta na severozápad. Praha 2010.
- NOVÁK, Jan: Zatím dobrý. Mašínovi a největší příběh studené války. Brno 2004.
- RAMBOUSEK, Ota: Jenom ne strach. Praha 1990.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/odbojova-skupina-bratri-masinu/
www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=354
www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=359

Změnit způsob procházení
pamětních míst