Praha 1
Busta Françoise Mitterranda

Busta bývalého francouzského prezidenta byla odhalena v předvečer francouzského státního svátku 13. července 2015. Nachází se v zahradě přiléhající k malostranskému Pálffyho paláci, kde dnes sídlí Jazzová sekce. Vznikla z iniciativy Karla Srpa, předsedy Jazzové sekce a jednoho z účastníků již legendární snídaně Mitterranda s představiteli československé opozice v roce 1988. Bustu, jejímž autorem je sochař Jan Zelenka, odhalil prezident Miloš Zeman.

Dne 9. prosince 1988 se tehdejší francouzský prezident François Mitterrand (1916–1996) během své oficiální návštěvy Československa setkal se zástupci československých nezávislých iniciativ. Na francouzské velvyslanectví v Praze byli pozváni Rudolf Battěk (1924–2013), Jiří Dienstbier (1937–2011), Miloš Hájek (1921–2016), Václav Havel (1936–2011) [viz Praha 10. Hrob Václava Havla], Ladislav Lis (1926–2000) [viz Pekelské údolí. Pamětní deska Ladislavu Lisovi], Václav Malý (*1950), Karel Srp (*1937) [viz Praha 4. Pamětní deska Jazzové sekci] a Petr Uhl (*1941). Uskutečnění schůzky představovalo nejen symbolický akt podpory československé opozici, ale i nesouhlasné gesto vůči komunistickému režimu upozorňující na porušování lidských práv v Československu. O den později se v Praze na Škroupově náměstí konala demonstrace ke Dni lidských práv (10. prosince), kterou svolaly nezávislé iniciativy. Skutečnost, že byla zcela výjimečně oficiálně povolena, je dávána do souvislosti právě s návštěvou francouzského prezidenta.

Nápis:

FRANÇOIS MITTERRAND / 26. 10. 1916 – 8. 1. 1996 //

Fotografie

Adresa

Valdštejnská 158/14, 118 00 Praha – Malá Strana

GPS

50°5'26.790"N, 14°24'21.358"E

Místo

v zahradě Pálffyho paláce

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2015

Literatura

- SRP, Karel: Tři snídaně s Françoisem Mitterrandem. Praha 1998.
- TŮMA, Oldřich: Snídaně s Mitterandem. In: Dějiny a současnost 2 (2008).


Webové odkazy

www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1060726-snidane-u-mitterranda-husak-musel-pockat-prednost-dostal-havel

Změnit způsob procházení
pamětních míst