Praha 1
Pamětní deska 17. listopadu 1989

Již na jaře roku 1990 se na klíčovém místě, v průchodu Kaňkova domu na Národní třídě v Praze, objevila bronzová deska s lidskými dlaněmi v různých gestech upomínající na brutální zásah policie proti studentskému pochodu, na který demonstranti reagovali skandováním hesla „Máme holé ruce“. Deska, jejímž autorem je Otakar Příhoda, se stala tradičním místem, kde si politické reprezentace připomínají události vedoucí k pádu komunistického režimu. Od 16. listopadu 2016 je deska nově osazena na fasádě domu, neboť Česká advokátní komora jako nový majitel budovy podloubí uzavřela pro výstavní prostor, kde směrem do ulice mají být trvale umístěny velkoformátové fotografie z listopadu 1989.

Studentský pochod ze 17. listopadu 1989 iniciovali společně zástupci oficiálních i neoficiálních studentských kruhů. Oficiální příležitostí k legální manifestaci bylo 50. výročí smrti Jana Opletala, studenta Univerzity Karlovy, jenž byl smrtelně postřelen při protinacistické demonstraci v Praze [viz Pardubice. Pomník boje studentů za svobodu 1939–1989]. Od počátku se však počítalo s protestními projevy proti stávajícímu režimu. Studentská manifestace tak přilákala mnoho dalších účastníků.  Brzy po zahájení na Albertově získal pietní akt [viz Praha 2. Pamětní deska 17. listopadu 1989] jasný protirežimní charakter. Průvod, který se vydal nejdříve na Vyšehrad a odsud později do centra Prahy, skandoval hesla proti monopolu KSČ, proti vládní garnituře a na podporu disidentů. Na Národní třídě byl průvod zastaven pořádkovými oddíly bezpečnostních složek, čelo průvodu bylo obklíčeno a účastníci, především mladí lidé, byli surově zbiti. Brutalita zákroku vedla k založení Občanského fóra, vlně demonstrací, stávkovému hnutí a postupně se šířícímu celospolečenskému odporu. Studentský stávkový výbor spolu s koordinačním centrem Občanského fóra vstoupily do politického vyjednávání s politickými reprezentanty komunistického režimu, který se pod tlakem mezinárodních i vnitřních událostí zanedlouho zhroutil.

Nápis:

17. 11. 1989 //

Fotografie

Adresa

Národní 118/16, 110 00 Praha 1

GPS

50°4'54.966"N, 14°25'4.819"E

Místo

na fasádě domu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

1990

Literatura

- HANZEL, Vladimír: Zrychlený tep dějin. Praha 1991.
- OTÁHAL, Milan: Sto studentských revolucí. Praha 1999.
- SUK, Jiří: Labyrintem revoluce. Praha 2003.
- TŮMA, Oldřich: Zítra zase tady! Praha 1994.


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal
www.totalita.cz/1989/1989_1117_dem_03.php