Praha 1
Pamětní deska Alexandru Dubčekovi

Pamětní deska Alexandru Dubčekovi byla odhalena 16. listopadu 2009 u příležitosti 20. výročí pádu komunistického režimu z iniciativy Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a Slovenského institutu v Praze, ve spolupráci s Národním muzeem, Parlamentem ČR a dalšími institucemi. Slavnostního odhalení se zúčastnili předseda Slovenské národní rady Pavol Paška, slovenský ministr kultury Marek Maďarič, předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR Miloslav Vlček a Přemysl Sobotka.  Mramorovou desku s českým a slovenským nápisem a mělkým reliéfem politika vytvořil slovenský sochař Teodor Baník.

Alexander Dubček (1921–1992) představuje pro československou a zejména zahraniční veřejnost symbol pražského jara a „socialismu s lidskou tváří“. Slovenský komunistický politik (od roku 1963 první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Slovenska a člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa) byl v lednu 1968 zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ. 21. srpna, v prvních hodinách okupace Československa, byl sovětskými vojenskými orgány v budově ÚV KSČ v Praze spolu s dalšími představiteli reformní části vedení KSČ zadržen a odvezen do Sovětského svazu. V následujících dnech se účastnil jednání v Kremlu, která byla uzavřena podepsáním Moskevského protokolu, jímž byla československou stranou přislíbena „normalizace“ situace v zemi. Od dubna 1969, kdy jej ve funkci prvního tajemníka vystřídal Gustáv Husák, do října téhož roku předsedal Federálnímu shromáždění. Podpisem Zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění z 22. srpna 1969 umožnil intenzivní perzekuci občanů, kteří při prvním výročí srpna demonstrovali proti sovětské okupaci a politice nového normalizačního vedení KSČ a naopak vyjadřovali podporu Dubčekovi a dalším představitelům pražského jara. V období 1969–1970 zbaven stranických funkcí a vyloučen z komunistické strany. Do politického života se vrátil během listopadové revoluce – po Bratislavě se objevil na veřejnosti v Praze na Václavském náměstí, v doprovodu Václava Havla. 28. prosince 1989 byl zvolen předsedou Federálního shromáždění. Zemřel 7. listopadu 1992 na následky zranění, jež utrpěl při automobilové nehodě [viz Humpolec. Pomník Alexandru Dubčekovi]. Je pochován v Bratislavě.

Nápis:

V TÉTO BUDOVĚ PŮSOBIL / V LETECH 1989–1992 / JAKO PŘEDSEDA / FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSFR / ALEXANDER DUBČEK / V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL / V ROKOCH 1989–1992 / AKO PREDSEDA / FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA ČSFR //

Fotografie

Adresa

Wilsonova 52/2, 110 00 Praha 1 – Vinohrady

GPS

50°4'49.290"N, 14°25'54.840"E

Místo

vlevo od hlavního vchodu nové budovy Národního muzea

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2009

Literatura

- BENČÍK, Antonín: Téma: Alexander Dubček. Praha 2012.
- LALUHA, Ivan (ed.): Cesty k novembru 1989: aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava 2000.
- LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír a kol.: Dubček. Bratislava 2018.
- TŮMA, Oldřich: Alexander Dubček – československý politik. In: Soudobé dějiny 3–4 (2018).


Webové odkazy

www.68.usd.cas.cz/
www.89.usd.cas.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst