Praha 1
Pamětní desky Růženě Pelantové a Miladě Horákové

Autorkou portrétního reliéfu a desky k poctě Růženě Pelantové a Miladě Horákové je Jaroslava Lukešová. Odhaleny  byly v roce 1997 z iniciativy Magistrátu hlavního města Prahy.

Růženu Pelantovou (1886–1959) i o generaci mladší Miladu Horákovou (1901–1950) spojoval zájem o sociální péči a o postavení žen ve společnosti. Obě pracovaly v Ústředním sociálním úřadu pražského magistrátu, v Ženské národní radě i v národně socialistické straně. Stejně jako Milada Horáková [viz Praha 5. Pamětní deska Miladě Horákové] byla i Růžena Pelantová během nacistické okupace za pomoc odboji zatčena a vězněna. V roce 1946 se stala první zástupkyní primátora Prahy. Již březnu 1948 byla této funkce zbavena a v roce 1949 se jí podařilo odejít do exilu, kde působila jako předsedkyně Národní rady žen svobodného Československa. Zemřela v New Yorku, urna s jejím popelem byla v roce 1995 uložena na Vyšehradském hřbitově [viz Praha 2. Symbolický hrob Milady Horákové a všech obětí a odpůrců totalitních režimů].

Nápis:

RŮŽENA PELANTOVÁ / SE ZASLOUŽILA / O HLAVNÍ MĚSTO PRAHU / 1997 //

MILADA HORÁKOVÁ / SE ZASLOUŽILA / O HLAVNÍ MĚSTO PRAHU / 1997 //

Fotografie

Adresa

Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

GPS

50°5'13.580"N, 14°25'4.180"E

Místo

na hlavním schodišti v budově magistrátu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

1997

Literatura

- DVOŘÁKOVÁ, Zora: Politikové na útěku. Osudy změněné 25. únorem 1948. Praha 2004.
- JIRÁSEK, Zdeněk: Česká poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno 1999.
- KAPLAN, Karel: Poúnorový exil 1948–49. Liberec 2007.
- KODYMOVÁ, Pavla: Historie české sociální práce v letech 1918–1948. Praha 2014.

Změnit způsob procházení
pamětních míst