Praha 1
Pamětní deska Václavu Havlovi

Pamětní deska byla odhalena k prvnímu výročí úmrtí Václava Havla 18. prosince 2012 na budově Divadla Na zábradlí. Reliéfní bronzovou desku se stylizovanými artefakty umělecké tvorby navrhl výtvarník David Černý. Iniciátorem byl tehdejší umělecký ředitel divadla David Czesany, výroba byla financována z příspěvků několika desítek drobných dárců. Desku slavnostně odhalili Ivan Havel a Karel Schwarzenberg.

Václav Havel (1936–2011), dramatik, spisovatel, disident a prezident [viz Praha 10. Hrob Václava Havla], působil v Divadle Na zábradlí v letech 1960–1968. Byly zde postupně uvedeny jeho hry Zahradní slavnost (1963), Vyrozumění (1965) a Ztížená možnost soustředění (1968). Havlovy hry rozvíjející tradici absurdního dramatu, které zaznamenaly úspěch v zahraničí, se v Československu v 70. a 80. letech hrály již jen v rámci neoficiální kulturní scény [viz Praha 9. Horní Počernice. Pamětní deska na premiéru hry Václava Havla Žebrácká opera].

Nápis:

VÁCLAV HAVEL / 1989–2003 / PREZIDENT / REPUBLIKY / 1960–1968 / V DIVADLE / NA ZÁBRADLÍ / KULISÁK, HEREC / DRAMATURG / TAJEMNÍK ČINOHRY / DRAMATIK //

Fotografie

Adresa

Anenské náměstí 209/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

GPS

50°5'6.273"N, 14°24'53.638"E

Místo

vpravo od vchodu do budovy Divadla Na zábradlí

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2012

Literatura

- KRISEOVÁ, Eda: Václav Havel. Životopis. Brno 1991, Praha 2014.
- ŽANTOVSKÝ, Michael: Havel. Praha 2014.
- PUTNA, Martin C.: Václav Havel. Duchovní portrét v rámci české kultury 20. století. Praha 2011.
- PUTNA, Martin C.: Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty. Praha 2009.
- TOMEŠ, Josef, a kol.: Český biografický slovník XX. století. I. díl, A–J. Praha–Litomyšl 1999.


Webové odkazy

www.vaclavhavel-library.org
www.vaclavhavel.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru